Tårnby Kommune

Videre mod professionelle læringsfællesskaber i Tårnby Kommune

Foto: Colourbox.dk

Bevillingsmodtager: Tårnby Kommune
Periode: 2021-2023
Beløb: 6.091.680 kr.
Kategori: Almen professionsudvikling

I 2017 bevilligede A. P. Møller Fonden midler til projektet ”På vej mod professionelle læringsfællesskaber i Tårnby Kommune”. Formålet var at påbegynde etablering af professionelle læringsfællesskaber i årgangsteams på kommunens skoler med henblik på at styrke alle elevers læring og trivsel. Samtidig ønskede kommunen en fælles tilgang til opgaven og et fælles sprog omkring teamets funktion på tværs af skolerne, så den samlede kapacitet i kommunen blev øget. Indsatsen har sat tydelige og positive spor i kommunen, men den aktuelle status indikerer også, at kommune fortsat skal have fokus på de ønskede målsætninger om en styrkelse af den professionelle kapital via styrkede PLF, øget professionel dømmekraft, en effektiv feedback kultur og læringssamtaler. Indsatsen viderefører derfor over de næste 2½ år.