Vejle og Langeland Kommune

Styrket kvalitet i pædagogisk praksis

Foto: Colourbox.dk

Bevillingsmodtager: Vejle og Langeland Kommune
Periode: 2021-2023
Beløb: 10.000.000 kr.
Kategori: Almen professionsudvikling

Siden 2018 har Vejle Kommune og Langeland Kommune arbejdet sammen om at udvikle professionelle læringsfællesskaber på kommunernes skoler og institutioner. Med afsæt i det styrkede samarbejde sætter de to kommuner i dette initiativ særlig fokus på at udvikle mangfoldige læringsmiljøer, hvor der udvikles en fælles faglig og systematisk tilgang til arbejdet med at inkludere skolens børn. Indsatsen omfatter alle skoler i de to kommuner, og den overordnede målsætning er, at udvikle dygtigere didaktikere, der har viden, kompetencer og redskaber til at tilrettelægge og gennemføre en undervisning, der giver mulighed for social og faglige udvikling hos alle børn.