Vesterbro Ny Skole

Makerspace og teknologiforståelse på Vesterbro Ny Skole

Foto: Unsplash

Bevillingsmodtager: Vesterbro Ny Skole
Bevilget beløb: DKK 1.430.000
Projektperiode: 2022-2024
Kategori: Almen professionsudvikling

Vesterbro Ny Skole har en ambition om, at teknologier, teknologiforståelse og makerspace forankres i alle skolens fag. Skolen ser det som vigtige elementer i børn og unges læring og som elementer, der kan bidrage til at skabe sammenhæng mellem teori og praksis samt øget motivation hos både lærere og elever.

Målet med ”Makerspace og teknologiforståelse på Vesterbro Ny Skole” er at styrke fagteamenes læringsfællesskaber om teknologiforståelse i fagene. Det skal ske ved at kompetenceudvikle medarbejderne i skolens TEK-team, så de kan fungere som didaktiske ressourcepersoner for teknologiforståelse. Indsatsen rummer også læringsseminarer for hele skolens personale og sparringsforløb tæt på praksis for udvalgte lærere. Skolens ledelse tager aktivt del i indsatsen og den kommunale forvaltning er ligeledes involveret.

Kompetenceudviklingen varetages af Københavns Professionshøjskole.