A.P. Møller Fondens uddelingspolitik

A.P. Møller Fondens uddelingspolitik tager udgangspunkt i formålet beskrevet i Fondens fundats.

Fonden har i følge sin fundats til formål at yde støtte til:

  • Danskheden i Sønderjylland
  • Nordisk Samarbejde
  • Fremme af Dansk Søfart
  • Videnskabelige formål
  • Øvrige almennyttige formål

Under almennyttige formål støtter Fonden et bredt felt af projekter, som omfatter både uddannelse, forskning, sociale formål, sport og fritid, bevaring af bygninger af kulturhistorisk værdi og en række øvrige kulturelle formål. Læs om udvalgte projekter, som har modtaget støtte fra Fonden.

Der gives støtte til både større og mindre projekter. De fleste projekter udformes af ansøgerne, inden de forelægges Fonden. Fondens bestyrelse tager stilling til de ansøgte projekter ud fra en række kriterier, herunder kvalitet, betydning, nyttighed i samfund, økonomi (både anlæg og drift) samt ansøgerkreds. Fondens bestyrelse holder fire årlige møder.

Læs mere om A.P. Møller Fonden.