Unge med ADHD+ rustes til uddannelse

Mestringskurser skal gøre det lettere for unge med ADHD+ at gennemføre deres uddannelse

32 unge med ADHD får i projektet redskaber til at mestre skole og hverdag. Her får elever fra SOSU-skolen FVHK øvelse på Horsens Sygehus. Foto: Henrik Bjerg

ADHD giver problemer med opmærksomhed, aktivitetsniveau og impulsstyring. Unge med ADHD har derfor ofte svært ved at koncentrere sig, arbejde i grupper, være sociale, overholde aftaler eller styre deres følelser. Og det kan gøre det rigtig svært at gå i skole.

Mestringsforløb på skolen
Ca. 6 ud af 10 unge med ADHD bliver ikke færdige med deres uddannelse, og personer med ADHD får i gennemsnit 2-3 års kortere uddannelse end andre. Samtidig har 8 ud af 10 med ADHD også anden psykisk sygdom eller misbrugsproblemer – kaldet ADHD+ – og har altså flere benspænd at arbejde med. Derfor vil ADHD-foreningen, Handelsgymnasiet i Aarhus og SOSU-skolen FHVK udvikle og afprøve mestringsforløb for at støtte unge med ADHD+, så de bliver på skolebænken.

I mestringsforløb lærer de unge bl.a. at undgå stress og styrke deres selvtillid. Foto: Henrik Bjerg I mestringsforløb lærer de unge bl.a. at undgå stress og styrke deres selvtillid. Foto: Henrik Bjerg

I et toårigt pilotprojekt skal 32 unge lære at tackle deres udfordringer, og de får støtte og redskaber til at turde tage ansvar og mestre skole og hverdag. Eleverne vil arbejde med at forstå deres situation, og hvad de kan gøre, så de får lettere ved at være med i skolens fællesskaber. Som en del af projektet vil uddannelsernes støttelærere og koordinatorer få viden om ADHD og vil blive sidemandsoplært, så den enkelte skole selv kan undervise i forløbet.

”Vi arbejder rigtig meget med de unges holdning til deres egen ADHD”, fortæller projektleder for ’UNG+ADHD+’ Tine Hedegaard. ”Man skal kunne sætte ord på sin ADHD. Man skal turde være i det”.

10 mødegange, 10 forskellige emner
I vinteren 2021 er Tine Hedegaard ved at finpudse den manual, der skal bruges i de kommende mestringsforløb. De første unge er rekrutteret, og i 10 undervisningsgange a 2 timer vil de møde 10 forskellige emner.

Det handler om at blive ven med sin ADHD, hvordan man mærker og håndterer den, hvordan man kan strukturere sin dag, lave lektier og være sammen med familie og venner. Og det handler om at finde ud af, hvordan man kan undgå at blive stresset, hvordan man tackler humørsvingninger, og hvordan kan man styrke sin selvtillid. Samtidig handler det også om at finde ud af, at man ikke er alene.

At indgå i skolens fællesskaber kan være svært, når man har ADHD, og det arbejder eleverne også med i forløbet. Foto: Henrik Bjerg At indgå i skolens fællesskaber kan være svært, når man har ADHD, og det arbejder eleverne også med i forløbet. Foto: Henrik Bjerg

”Jeg håber, at de unge vil opleve, at de ved mere om ADHD, når forløbet er slut”, siger Tine Hedegaard. ”At de ved mere om deres egen ADHD. De bliver præsenteret for en masse strategier, så jeg håber, at de vil prøve nogle af dem af”.

I alt 32 unge med ADHD+, seks støttelærere og to koordinatorer er med i projektet. Målet er, at 2/3 af de unge bliver bedre rustet til at fastholde og gennemføre deres uddannelse, mens 2/3 af støttelærerne skal være bedre til at støtte dem i det.

Projektets erfaringer vil blive formidlet via en onlineplatform med små film, guides til elever og lærere og en undervisningsmanual. ”Det skulle gerne kunne bruges på en hvilken som helst ungdomsuddannelse”, lyder det fra Tine Hedegaard.

Med sit fokus på at få unge godt igennem uddannelse og dermed tage et vigtigt skridt mod en bæredygtig tilværelse falder projektet naturligt under fondens fokusområde 'Erhvervsuddannelse eller job til udsatte unge '.

Redaktionen afsluttet marts 2021

Tags

Socialindsatsen