Komiteen for sundhedsoplysning

Indsatsforløbet ’LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge’ skal hjælpe unge med psykiske lidelser til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse

Et kursusforløb for unge på 15-25 år, der lider af angst eller depression, skal styrke de unges psykiske tilstand, livsmestring og motivation. De frivillige instruktører har alle personlig erfaring med angst eller depression. Foto: Colourbox.com

Et stigende antal unge lider af psykiske sygdomme, og størstedelen af frafaldet på ungdomsuddannelserne skyldes i dag dårligt psykisk helbred og psykisk mistrivsel blandt eleverne. Manglende uddannelse og psykisk mistrivsel er ikke alene et stort samfundsøkonomisk problem, men kan også have omfattende personlige konsekvenser for den enkelte unge og den unges fremtid.

Der er derfor behov for indsatser, der kan styrke unges psykiske helbred og ruste dem til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er målet med Komiteen for Sundhedsoplysnings indsatsforløb ’LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge’. Komiteen for Sundhedsoplysning er en almennyttig forening, der siden 1964 har understøttet den offentlige sundhedsformidling.

Fokus på mestring og motivation
Komiteen for Sundhedsoplysning ønsker med projektet at styrke unges psykiske tilstand, livsmestring og motivation.

Kurset giver de unge en række værktøjer til at håndtere deres psykiske lidelser i hverdagen. Foto: Komiteen for Sundhedsoplysning Kurset giver de unge en række værktøjer til at håndtere deres psykiske lidelser i hverdagen. Foto: Komiteen for Sundhedsoplysning

Disse indsatspunkter er centrale i arbejdet med at gøre unge med psykiske lidelser i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Den A.P. Møllerske Støttefond har derfor bevilget 8,3 mio. kr. til projektet, som hører under Fondens fokusområde 'Erhvervsuddannelse eller job til udsatte unge med praktisk begavelse

Kursusforløb med værktøjer til at håndtere angst og depression
Med indsatsen vil Komiteen for Sundhedsoplysning udvikle, afprøve og implementere et kursusforløb rettet mod unge i alderen 15-25 år, der lider af angst eller depression. Kurset giver de unge en række værktøjer til at håndtere deres psykiske lidelser i hverdagen. Målet er at styrke deltagernes mentale helbred, reducere deres symptomer og fremme deres motivation for at gå i gang med en uddannelse eller starte i arbejde.

Kursusinstruktørerne er frivillige og har alle personlig erfaring med angst eller depression. Instruktørerne bliver uddannet og vejledes løbende, så der sikres et højt kvalitetsniveau.

Evalueringer af tidligere forløb for voksne har vist signifikante positive effekter, og en mindre undersøgelse indikerer, at samme indsats fungerer for unge. Foto: Komiteen for Sundhedsoplysning Evalueringer af tidligere forløb for voksne har vist signifikante positive effekter, og en mindre undersøgelse indikerer, at samme indsats fungerer for unge. Foto: Komiteen for Sundhedsoplysning

Gode erfaringer med LÆR AT TACKLE-forløb
Komiteen for Sundhedsoplysning har gode erfaringer med at afholde LÆR AT TACKLE-kurser for andre målgrupper. For eksempel viser evalueringer af forløbet ’LÆR AT TACKLE angst og depression’ for voksne signifikante positive effekter på deltagernes symptomer.

Med dette projekt vil Komiteen for Sundhedsoplysning videreudvikle, afprøve og evaluere indsatsforløbet for unge. Indsatsen pilotafprøves i fem kommuner, hvorefter den tilpasses og implementeres i yderligere 20 kommuner rundt i landet.

Forankring gennem abonnementsordning
Det første LÆR AT TACKLE-kursus blev afholdt i 2006, og i dag udbyder 67 af landets kommuner et eller flere kursusprogrammer. Kurserne er forankret i kommunerne gennem en abonnementsordning. Abonnementet giver kommuner, der har indgået en licensaftale, ret til at afholde kurserne så ofte, de ønsker. Kommunerne er selv ansvarlige for den primære drift, mens Komiteen for Sundhedsoplysning står for administration og kvalitetssikring.

’LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge’ vil fremtidigt kunne falde ind under kommunernes eksisterende abonnementsordning. Indsatsen vil på den måde let kunne forankres rundt i landets kommuner.

Evaluering
Indsatsen evalueres af Statens Institut for Folkesundhed. Evalueringen vil især sætte fokus på, hvilken virkning indsatsen har for de unges psykiske symptomer og deres mestringsevne samt for deres tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Tags

Socialindsatsen