Lær at tackle angst og depression – for unge

I forløbet ’LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge’ får 15-25-årige værktøjer til at håndtere psykiske udfordringer i hverdagen. Foto: Agnete Schlichtkrull / Komiteen for Sundhedsoplysning

Det er svært at tackle psykiske udfordringer, og konsekvenserne er alvorlige – for den enkelte og for samfundet. Flere og flere unge mistrives eller diagnosticeres med psykiske sygdomme, og derfor har Komiteen for Sundhedsoplysning og 42 kommuner afprøvet mestringskurset ’LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge’. Og indsatsen virker. Det viser en omfattende evaluering i to dele: se evaluering. 1. del og evaluering, 2. del

Unge tør tage styringen
’LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge’ er et gruppebaseret selvhjælpsforløb, der giver unge i alderen 15-25 værktøjer til at håndtere psykiske udfordringer i hverdagen. Målet er at styrke de unges mentale helbred, reducere deres symptomer og fremme deres motivation for at komme godt igennem skole og uddannelse – og på længere sigt finde et job.

De unge deltagere føler sig mindre alene med deres udfordringer, viser evalueringen. Foto: Colourbox.dk

Komiteen for Sundhedsoplysning har spurgt de unge selv, og der er der stor tilfredshed at spore: ”Jeg er superglad for, at jeg gjorde det. Jeg tror ikke, at jeg var kommet så langt, hvis jeg ikke havde været på det kursus”, fortæller en ung kvinde. Og hun står ikke alene med den positive oplevelse. Evalueringen viser nemlig, at deltagerne efter kurset har det bedre og har lært at tackle deres psykiske udfordringer. De oplever færre symptomer på angst og depression, sover bedre, har mere selvtillid og tror mere på egne evner.

Positiv gruppedynamik
De unge føler sig også mindre alene med deres udfordringer, og mange fremhæver det som værdifuldt at være sammen med jævnaldrende i samme situation. ”Det var fedt at kunne dele det i stedet for at sidde og føle sig som Palle alene i verden”, lyder det fra en kursusdeltager. Og den positive dynamik gælder i høj grad også i mødet med de frivillige instruktører, der selv har haft angst og/eller depression tæt inde på livet og derfor naturligt bliver rollemodeller.

Netop peer to peer-tilgangen er vigtig: ”Det afgørende er, at de unge mødes af instruktører, der har stået i en lignende situation, og som er lykkedes med at komme videre”, fortæller Bo Juul Jensen, Centerchef ved Jobcenter København. Tallene før kursusstart og 5 måneder efter taler da også deres tydelige sprog: Andelen med høj angst falder 14 %, andelen med moderat angst falder 10 %, og andelen med svær depression falder med 24 %, mens den generelle trivsel er øget med 13 %. De psykosomatiske symptomer falder med 4 %.

Mødet med frivillige instruktører, der selv har haft angst og/eller depression inde på livet, er af afgørende betydning. Citat fra kursist i evalueringen

På rette spor
Evalueringen er baseret på kvantitative og kvalitative data og har fokus på mestring og motivation. Anden del af evalueringen undersøger indsatsens effekt på de unges job eller uddannelse, og også her er resultaterne positive. Især de mere udsatte unge opnår en progression i deres evne til at stå på egne ben, også signifikant mere end kontrolgruppen.

Med det overordnede mål om at styrke udsatte unges psykiske tilstand, øge deres motivation for at tackle hverdagen og ruste dem til at klare uddannelse og job ligger indsatsen i forlængelse af Fondens fokusområde ’Erhvervsuddannelse eller job til udsatte unge’

5 korte om kurset

  • ’LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge’ er baseret på ’LÆR AT TACKLE angst og depression’ for voksne, der oprindeligt er udviklet på Stanford Universitet. Kurset for voksne har siden 2006 været udbudt i danske kommuner og er gratis for borgeren.
  • Kurset for unge udbydes i forløb a 7 uger. Deltagerne mødes i små hold en gang om ugen i 2,5 time.
  • Instruktørerne er uddannede og vejledes løbende for at sikre et højt kvalitetsniveau.
  • Københavns Kommune har sat metoden i drift i jobcentrene, og 23 kommuner fortsætter med kurset efter projektet. Flere kommuner har måttet afvises af hensyn til kapaciteten.
  • Indsatsen evalueres af Statens Institut for Folkesundhed.

Hør de unge fortælle om deres oplevelser i denne video

FAKTA

PROJEKT: LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge
ORGANISATION: Komiteen for Sundhedsoplysning
OMFANG: Indsatsen afprøves i 42 kommuner
PERIODE: 2017-2019
STØTTE: 8,3 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
EGENFINANSIERING: 500.000 kr.
SE MERE: empowerment.dk og Evaluering

DET SOCIALE INITIATIV

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område over en femårig periode. Initiativet rettede sig mod at få flere udsatte borgere i uddannelse og arbejde, bryde med den negative sociale arv hos børn og unge og forbedre de fysiske rammer for socialt udsatte borgere.

Læs mere om Det sociale initiativ