Aktivitetsvenner for mennesker med demens

Aktivitetsvenner skal give livskvalitet til mennesker med demens

Et korps af frivillige aktivitetsvenner skal hjælpe mennesker med demens med at fastholde de ting, der gør livet værd at leve.

Der bliver vendt op og ned på livet, når man får en demenssygdom. Sygdommen gør at det bliver sværere at deltage i større fællesskaber og sociale sammenhænge, og mange med demens rammes derfor af isolation, ensomhed og depression. Nære pårørende oplever det samme, fordi det ofte kan være svært at finde tid og overskud til at løsrive sig fra rollen som primær omsorgsperson.
Alzheimerforeningen har derfor taget initiativ til at opbygge en landsdækkende indsats, der skal gøre det lettere for mennesker med demens at fastholde et aktivt liv.

Helt konkret vil patientforeningen engagere et korps af 200 frivillige Aktivitetsvenner, som ønsker at hjælpe mennesker med demens til at fastholde fritidsaktiviteter og deltage i sociale og kulturelle arrangementer. For at sikre projektets udbredelse, indgås der samarbejder med minimum 15 kommuner. Projektet løber i 3,5 år med start efteråret 2021.

Foto: Jon Fiala Bjerre

Tags

FAKTA

PROJEKT: Aktivitetsvenner for mennesker med demens
ORGANISATION: Alzheimerforeningen
PERIODE: 2021-2024
STØTTE: 3,6 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
ANDEN STØTTE: Den danske Forskningsfond