Røde Kors Fællesskaber

Røde Kors-frivillige får nye kræfter

I dag oplever flere end 380.000 i alle aldre i Danmark alvorlig ensomhed ifølge en undersøgelse fra Københavns Universitet. En del af dem har fået endnu vanskeligere ved at opsøge og deltage i fællesskaber efter uger og måneder alene på grund af coronaepidemien.

Mange af Røde Kors’ tilbud for at hjælpe ensomme har været sat på pause eller været lukket ned som følge af coronarestriktionerne. Med et treårigt projekt skal Røde Kors genstarte og styrke lokalafdelingernes arbejde for bekæmpelse af blandt andet ensomhed og isolation, samt udvikle frivillige aktiviteter for sårbare voksne. Der bliver etableret en pulje til fastholdelse af frivillige, så allerede etablerede aktiviteter, såsom besøgsvenner og demenscaféer, kan fortsætte.

Som en del af projektet vil Røde Kors udvikle en følgeordning, hvor frivillige følger ældre borgere til og fra aktiviteter, samt udvikle sociale fællesskaber, hvor psykisk sårbare kan mødes med ligesindede og få et afbræk fra en presset hverdag.

Projektet er en langsigtet indsats, som skal aflaste de sårbare borgere, som har lidt mest under nedlukningen. Følgeordning etableres i mindst 50 lokalafdelinger og fællesskaberne for psykisk sårbare i mindst 40 lokalafdelinger.

Indsatsen vil efter endt projektperiode blive forankret i Røde Kors’ lokalafdelinger.

Foto: Røde Kors, Mathilde Bech

FAKTA

PROJEKT: Genstart af Røde Kors’ frivillige tilbud
ORGANISATION: Røde Kors
PERIODE: 2021-2024
STØTTE: 14,7 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
SE MERE: Røde Kors – Omsorg for ensomme og Røde Kors – Socialt arbejde