“Alle har ret til vind i håret” er mottoet for Cykling uden alder, hvor meningsfulde relationer mellem generationer er i centrum. Foto: Nicolaj Malmqvist

På cykelturene får ældre og handicappede mulighed for at deltage i lokalsamfundet og hverdagen, trods manglende mobilitet. Foto: Nicolaj Malmqvist

Der er også plads til samtale på turene – her er en gruppe på udflugt til Frilandsmuseet. Foto: Nicolaj Malmqvist

Langsom cykling er et grundprincip, som sikrer, at piloter og passagerer fornemmer verden omkring dem. Foto: Cykling uden alder

Initiativet tæller nu 600 cykler og over 3000 frivillige piloter i 70 danske kommuner. Foto: Nicolaj Malmqvist

Cykling uden alder

Cykling uden alder er et landsdækkende initiativ, hvis formål er at give de ældre vind i håret. Det sker, når de mere end 5000 frivillige piloter hver dag inviterer ældre på landets plejecentre ud i rickshaw.

Cykling uden alder har en ambition om at skabe livsglæde og øget livskvalitet hos de ældre medborgere ved at give dem mulighed for at forblive en aktiv del af fællesskabet og nærmiljøet.

På turen kan de ældre opleve byen og naturen på nært hold fra cykelstien, samtidig med at de får mulighed for at fortælle deres livsberetninger i de omgivelser, hvor de har levet deres liv. Samtalerne og de fælles oplevelser på cykelstien bidrager til en større livskvalitet hos både de ældre passagerer og piloterne. Cykling uden alder styrker fællesskabet mellem institution og civilsamfund, og bidrager til nye relationer mellem generationer.

Tags

FAKTA

PROJEKT: Gennemførelse af Cykling uden alder
STED: Hele landet
PERIODE: 2015-2017
PROJEKTEJER: Foreningen Cykling uden alder
OMFANG: Mere end 5000 cykelpiloter, 40 kommuner (medlem), 70 kommuner (tilknyttet)
STØTTE: 2.250.000 kr. fra A.P. Møller Fonden
ANDEN STØTTE: Trygfonden
SE MERE: Foreningen Cykling uden alder