Ballum Huset

Medarbejdersommerhus nyfortolker gamle byggetraditioner i et område med Danmarks mest enestående natur

Sommerhuset (t.v.) er opført i Vesterende Ballum, der er koncentreret omkring en større kirke fra 1100-tallet. Foto: Uffe Johansen

A.P. Møller Fondens nye sommerhus i Ballum er opført i 2016 som nærmeste nabo til den enestående Nationalpark Vadehavet. Det er tilgængeligt for A.P. Møller Mærsks medarbejdere på lejebasis hele året og beliggende i Ballum Vesterende syd for Ribe et par kilometer fra Rømø-dæmningen. 

Nyt element i landsbyen Ballum 
Huset er bygget som led i Bevaringsfonden for Vesterende Ballum og Østerende Ballums istandsættelse af en stor del af landsbyen Ballum. Et arbejde, som blev gennemført via en donation fra A.P. Møller Fonden for at sikre, at Ballum-husenes grundlæggende og bevaringsværdige kvaliteter igen blev de bærende træk i bebyggelsen.

Med Nationalpark Vadehavet som nabo ligger huset i enestående natur. Foto: Uffe Johansen
Det stråtækte hus er bygget i røde tegl med områdets forkærlighed for store tagflader. Foto: Uffe Johansen
Indenfor er optimalt lysindfald såvel som udsigten sikret med velplacerede vinduer. Foto: Uffe Johansen
Overalt i huset er vægge og lofter beklædt med lyst træ. Foto: Uffe Johansen
Køkkenet er som resten af huset udstyret med de nyeste installationer og opvarmes med jordvarme. Foto: Uffe Johansen
Fra stuens tv-hjørne er der udsigt til det åbne landskab. Foto: Uffe Johansen
Det nye hus er bygget som led i bevaringsindsatsen for det gamle Vesterende og Østerende Ballum. Foto: Uffe Johansen

Husene i begge bebyggelser er nemlig op til 200 år gamle og som helhed betragtet et eksempel på en oprindelig landsbystruktur, hvor forbindelsen mellem huse og landskab spiller fornemt sammen. Vesterende Ballum, hvor det nye sommerhus er opført, er koncentreret omkring en større kirke fra 1100-tallet.

Tradition med nyfortolkning
Ikke langt fra den gamle kirke ligger sommerhuset, hvis arkitektur er skabt af arkitektfirmaet Vandkunsten v. Jens Arnfred. Opgaven lød på at tegne et hus tilpasset det sydvestjyske kulturlandskab, som tog farve af den omkringliggende landsbys bygningsmasse, egnstypiske byggestil og materialevalg. Men opgaven lød også på at udvikle et tidssvarende byggeri, der kunne hævde sig arkitektonisk og rent funktionelt leve op til tidens krav om energieffektivitet.

I gavlpartiet mod vest giver panoramavinduer udsigt til Vadehavet. Foto: Uffe Johansen I gavlpartiet mod vest giver panoramavinduer udsigt til Vadehavet. Foto: Uffe Johansen

Resultatet er et smukt stråtækket hus i røde, sækkeskurede tegl, der har længdehusets form og er inspireret af områdets forkærlighed for store tagflader. Beliggenheden på en bar mark under et højt himmelrum, hvor lyset og en markant horisontlinjes tilstedevær dominerer, har haft stor betydning for bygningens formgivning. Udefra set er der tale om et hus, hvis lave facadehøjde giver plads til store tagflader. I gavlpartiet mod vest er indsat panoramavinduer med udsigt til Vadehavet, mens man fra østsiden har direkte udgang fra de to soveværelser til haven. I det hele taget er det en robust bygningskrop, som møder landskab, vind og vejrlig med oprejst pande. Trods en grad af nyfortolkning i selve udformningen opretholder Ballum Huset dog klart en jævnbyrdig dialog med resten af den historiske bykernes arkitektoniske udtryk. 

Optimal udsigt i højloftede rum
Indenfor er huset især kendetegnet ved to åbne og højloftede fællesrum henholdsvis en stue og et køkken-alrum. Der er fire sovepladser fordelt på to værelser samt to ekstra sovepladser beliggende på en hems under taget.

Der er højt til loftet i de åbne fællesrum - her et kig ned i køkkenet. Foto: Uffe Johansen Der er højt til loftet i de åbne fællesrum - her et kig ned i køkkenet. Foto: Uffe Johansen

Stemningen i alle rum præges af den lyse træbeklædning på alle vægge og loftflader, men i høj grad også af lysindfaldet fra store og små vinduesflader, strategisk placeret, så de giver optimal udsigt til såvel hav som landskab. Huset er udstyret med de nyeste installationer overalt og opvarmes med jordvarme. Samlet set er det lykkedes at skabe et hus på alle måder indrettet til ophold for familier med små eller større børn, og hvor oplevelsen af lys, luft og rum er den samme, uanset om man opholder sig ude eller inde. 

I tilgift til at Ballum Huset ligger midt i et enestående kultur- og naturlandskab, hvor vinden, lyset og det flade landskab dominerer alle sanseindtryk, kan man opleve fænomenet Sort Sol i forårs- og efterårssæsonen, når store stæreflokke samles for at fouragere, inden de trækker sydpå. Men området byder i det hele taget på et mangfoldigt fugleliv tillige med et marsk- og digelandskab formet af vind og hav gennem århundreder.

LÆS ARTIKEL OM RESTAURERINGEN AF LANDSBYEN BALLUM

Redaktionen afsluttet september 2017

Tags

Landskab Nybyggeri Sønderjylland