Det åndbare hus er tækket med strå, der fordeler tagets fugt og afgiver den til luften. Foto: Jane Ostermann-Petersen

Testhuset i Ringsted er bygget til at kunne ånde fra yderst til inderst. Foto: Jane Ostermann-Petersen

Bæredygtige materialer giver minimal afgasning af skadelige stoffer, så der kan spares ventilation og varme. Foto: Jane Ostermann-Petersen

Indvendigt består væggene af lerpudsede gipsplader, der nogle steder er malet med naturmaling. Foto: Jane Ostermann-Petersen

Bæredygtigt fundament: Mod terræn er gulvet isoleret med opskummet restglas. Foto: Egen Vinding & Datter

Det Åndbare Hus er et testhus bygget i Ringsted. Huset indgår i et udviklingsprojekt, hvor målet er at dokumentere, at det er muligt at skabe et godt indeklima og samtidig sikre en meget lav belastning af miljø og ressourcer.

Det Åndbare Hus er bygget af miljøvenlige og bæredygtige materialer, der også er gode til at håndtere fugt. Derved sikres det, at der ikke ophobes fugt eller opstår problemer i konstruktionen. Byggematerialerne har samtidig et meget begrænset indhold af miljøskadelige stoffer, så der undgås skadelig afgasning i indeklimaet. Huset, der opfylder bygningsreglementets krav om tæthed, har et mindre behov for ventilation. Der kan derfor spares både el og ressourcer til ventilation.

Huset stod færdigt i 2016 og er på 144 m2. Det er blandt andet udviklet i samarbejde med Teknologisk Institut.

FAKTA 

PROJEKT: Opførelse af åndbart hus samt test og dokumentation
STED: Ringsted
PERIODE: 2015-2017
ARKITEKT: HOUSE arkitekter
BYGHERRE: Egen Vinding & Datter
SAMARBEJDSPARTNERE: Teknologisk Institut, DTU
AREAL: 144 m2
STØTTE: 0,8 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
ANDEN STØTTE: Miljøministeriet, Realdania
SE MERE: Egen Vinding & Datter

SE LIGNENDE PROJEKTER
Kofoeds Skole Mærsk Flåden