Sofieskolens nye bomiljø, Sofiebo, har plads til 18 børn og unge i fem forskellige typer enheder. Foto: CREO Arkitekter A/S

Med Hareskoven lige uden for døren er der mulighed for både ro og bevægelse. Foto: CREO Arkitekter A/S

Huset, der stod færdigt i 2019, ligger på en naturskøn grund. Foto: CREO Arkitekter A/S

Naturligt lys og naturmaterialer er gennemgående i byggeriet. Foto: CREO Arkitekter A/S

Sofiebo

Innovativt botilbud giver børn og unge med autisme plads til individuel udvikling og imødekommer deres særlige sensibilitet i forhold til sansepåvirkninger

Børn og unge med autisme er ofte meget følsomme over for lyd, lys, bevægelser og ændringer i miljøet og sågar lyde og rørelser i deres egne kroppe. Når de er i specialinstitutionen Sofieskolen i Bagsværd, består en del af behandlingstilbuddet i at udfærdige såkaldte sanseprofiler. Sanseprofilen hjælper med at indkredse, hvordan børnene påvirkes af deres omgivelser, og hvordan man skaber rammer, så det enkelte barn kan udvikle sig mest muligt.

I 2019 kunne Sofieskolen indvie et nytænkende botilbud – Sofiebo – for børn og unge, der har autisme og ikke kan bo hjemme. I det nye byggeri er der taget højde for de individuelle forskelle i, hvordan børnene og de unges autisme kommer til udtryk, ikke mindst når det drejer sig om sansemæssige påvirkninger. I botilbuddet er der plads til 18 børn og unge i fem forskellige typer boenheder og fællesarealer på en naturgrund lige op til Hareskoven.

Mange steder i den nye boafdeling kan børnene og de unge være det, skolen kalder “tæt-væk”. Noget, der er vigtigt, når man har kontaktvanskeligheder. Det betyder, at man kan være tæt på de andre samtidig med, at man befinder sig lidt væk fra dem for eksempel i nicher i fællesarealerne. De fem forskellige boenheder tager højde for forskelle i alder og funktionsniveau. Det gennemførte fokus på akustik, naturligt lys og naturmaterialer, rolige omgivelser samt meget fleksible rum og boenheder giver børnene optimale muligheder for at udvikle sig.

Om Sofieskolen

Sofieskolen blev grundlagt i 1964 af Gladsaxelærer Else Hansen, som selv havde en datter med autisme. Else Hansen brændte for at skabe en bedre forståelse for autistiske børns særlige behov, og Sofieskolen var en foregangsinstitution i Danmark og internationalt med sin faglige fordybelse i behandlingen af disse sarte og specielle børn og udviklingen af særlige pædagogiske tilgange. Skolen har i over halvtreds år oparbejdet en stor og alsidig viden på området og bliver derfor gæstet af førende forskere og pædagoger fra ind- og udland.

Tags

FAKTA 

PROJEKT: Botilbud for børn og unge med autisme
STED: Værløse
PERIODE: 2016-2019
ARKITEKTER: CREO Arkitekter (totalrådgiver), JaJa Architects, ISC Rådgivende Ingeniør
BYGHERRE: Sofiefonden/Ejendomsselskabet Damsager P/S
STØRRELSE: 1.500 m2
ANTAL: 18 pladser
STØTTE: 25 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
ANDRE STEDER: Bostedet Tornhuset (Odense) og Mariagerfjord Gymnasium (Hobro) har modtaget støtte til autismeinitiativer. Den A.P. Møllerske Støttefond har støttet Landsforeningen for Autisme.
LÆS MERE:
Evaluering 2022

SE LIGNENDE PROJEKTER
Fremtidens børnehjem