Det nye passivhus danner ramme om et generelt fokus på bæredygtighed i Holger Nielsens Ungdombolig, i daglig tale “Honolulu”. Foto: Steven Biccard

Huset er beklædt med en 30 cm tyk klimaskal, der varme- eller kuldeisolerer afhængigt af årstiden. Foto: Bjerg Arkitektur A/S

Alle vinduer er erstattet af højisolerede tre-lags glasvinduer. Foto: Steven Biccard

50 % af den energi, der skal bruges til at varme huset op, hentes nu via solen gennem vinduerne. Foto: Bjerg Arkitektur A/S

Også et nyt tag er med til at reducere husets energibehov til en fjerdedel af, hvad det har været tidligere. Foto: Steven Biccard

Udenfor dyrker husets unge beboere nu krydderurter og bærbuske. Foto: Steven Biccard

Holger Nielsens Ungdomsbolig på Amager i København har gennemgået en helhedsorienteret energi- og facaderenovering, som har gjort bygningen bæredygtig. Ungdomsboligen er den ældste af Kofoeds Skoles fire bosteder i København.

Renoveringen er gennemført efter tysk forbillede, hvor der ombygges til et såkaldt passivhus. Med et passivhus er der tale om et energieffektivt byggekoncept, hvis mål er at sikre et godt indeklima såvel som en god totaløkonomi gennem et lavt energiforbrug. Energibehovet reduceres gennem ‘passive’ tiltag såsom ekstra varmeisolation, optimeret tæthed, nye vinduer og døre, effektiv udnyttelse af solenergi og varmegenvinding.

For Kofoeds Skole har det betydet, at husets energibehov er reduceret til en fjerdedel af, hvad det var tidligere. Dette giver mulighed for at styrke den sociale indsats, som Kofoeds Skole har varetaget siden 1928.

Sideløbende med renoveringen afviklede skolen et pædagogisk tiltag for beboerne i ungdomsboligen, hvor ambitionen var at få inddraget husets unge i renoveringsprojektet gennem et læringsforløb i bæredygtig adfærd. Med viden om og daglig træning i, hvordan man affaldssorterer, genanvender og undgår madspild, fik de unge hjælp til at styre deres eget energiforbrug og privatøkonomi, til når de er i egen bolig.

FAKTA

PROJEKT: Energetisk totalrenovering af ungdomsboliger
STED: Holger Nielsens Ungdomsbolig, Kofoeds Skole
PERIODE: 2013-2014
ARKITEKT: Bjerg Arkitektur A/S
BYGHERRE: Kofoeds Skole
AREAL: 800 m2
ANTAL BEBOERE: 11
STØTTE: 5,2 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
ANDRE PROJEKTER: 2010 støttede Den A.P. Møllerske Støttefond anneksbyggeri ved skolens rekreationshjem “Louisestiftelsen” (Sorø), 1,45 mio. kr.
SE MERE: Kofoeds Skole