Mærsk Flåden

Nyt software tilrettelægger Mærsk-flådens sejladser så energiøkonomisk som muligt

Med værktøjet ECO Voyage kan en besætning lægge den optimale sejlplan og dermed spare brændstof. Foto: Maersk Line
Mange faktorer indgår i beregning af en sejlplan. Her gælder det vejrforhold på vej fra Balboa til Yokohama. Foto: Maersk Line
I Mumbai monitorerer 30 kaptajner og maskinmestre sejladserne på Maersk Line Global Voyage Center. Foto: Ritam Banerjee
Data fra alle sejladser bliver akkumuleret og brugt til at øge kvaliteten af planlægningen. Foto: Maersk Line
Kan et containerskib som Sofie Maersk spare 1 % brændstof pr. rejse, betyder det en CO2-reduktion på 1200 tons om året. Foto: Maersk Line

27. juni 2016: Karen Maersk er netop på vej langs Afrikas atlanterhavskyst. Samtidig har containerskibet Sofie Maersk kurs mod Det Kinesiske Hav, mens mandskabet på Maersk Pembroke har udsigt til det canadiske landskab langs Saint Lawrence-floden. Ligesom hundredvis af Mærsk-flådens andre skibe tilbagelægger de årligt sømil efter sømil på alverdens skibsruter. Men sejladsen betyder brændstofforbrug, og nedbringer man det, vil det gavne både miljøet og økonomien.

Energioptimering

Mærsk-koncernen har derfor fokus på området og har igangsat en vifte af initiativer, der skal mindske energiforbruget. Et af dem er ECO Voyage, et værktøj til planlægning af sejladsen, så den bliver mest muligt energiøkonomisk.

Maersk Pembroke er et af de 450 containerskibe, som med ECO Voyage nedbringer brændstofforbruget. Foto: Maersk Line Maersk Pembroke er et af de 450 containerskibe, som med ECO Voyage nedbringer brændstofforbruget. Foto: Maersk Line

Projektet, som er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond, er udviklet og implementeret fra 2009 til 2016. Og potentialet er stort, som et par eksempler viser. Sejler man f.eks. imod en havstrøm på en kvart knob, kan det hurtigt betyde et merforbrug på 5-10 %. Kan man omvendt spare 1 % af brændstoffet på hver rejse på et containerskib som Sofie Maersk, vil det betyde et mindreforbrug på 400 tons brændstof og en CO2-reduktion på 1200 tons om året.

Maersk arbejdede også før 2009 med optimering af rejserne, og man var ikke i tvivl om, at der var stort potentiale i at bruge best practice og standardisere måden at rejseoptimere på, forklarer Niels Bruus, head of Fleet Performance i Maersk Line: "Med ECO Voyage har besætningen nu de bedst mulige forudsætninger for at planlægge den optimale rejse. Og vi har fået indsigt i, hvordan den forløber, så vi kan støtte skibene i at gennemføre dem".

25.000 sejlplaner om måneden

ECO Voyage består af to hovedkomponenter. Dels et planlægningsværktøj, som kaptajnen eller en officer bruger ombord. Og dels en række administrative værktøjer, der indsamler data fra hver sejlads og analyserer, hvordan de er forløbet. Alle data og resultater bliver akkumuleret og efterfølgende brugt som grundlag for at øge kvaliteten af sejladsplanlægningen, forklarer skibsingeniør Kim Henriksen fra Maersk Maritime Technology, der har arbejdet på projektet fra starten i 2009.

ECO Voyage danner grundlag for over 25.000 sejlplaner om måneden for ca. 520 skibe i Maersk Line og Maersk Tankers. Foto: Peter Elmholt ECO Voyage danner grundlag for over 25.000 sejlplaner om måneden for ca. 520 skibe i Maersk Line og Maersk Tankers. Foto: Peter Elmholt

I dag er softwareprogrammet en integreret del af hverdagen på omkring 520 skibe i Maersk Line og Maersk Tankers og danner grundlag for de over 25.000 sejlplaner, besætningerne udarbejder hver måned. I beregningsgrundlaget til en sejlplan indgår en række forskellige faktorer, blandt andre: Ønsket ankomsttid, aktuelle vejrmeldinger, strømforhold og havdybder undervejs, rutens risiko for pirater og dermed krav om øget sejlhastighed samt skibenes tilstand og ydeevne.

Overskudsvarme og 'dual speed'

ECO Voyage er unik sammenlignet med andre programmer på markedet. Blandt andet vurderer modellen, om det betaler sig at sejle hurtigere på en del af ruten, så man kan udnytte, at de nyeste og mest avancerede skibe kan anvende overskudsvarme fra hovedmaskinen til elproduktion.

"Derfor kan det ofte betale sig at sejle en del af turen med højere fart, så skibet producerer al den strøm, der skal bruges til kølecontainerne, pumper osv. Man får så at sige elproduktionen gratis. Den anden del af sejladsen sejler man til gengæld i minimum fart, så man stadig ankommer just-in-time. Du må ikke komme for sent, for så mister du din plads i havnen. Omvendt må du ikke komme for tidligt, for så har du brugt for meget brændstof", supplerer Kim Henriksen.

Denne "dual speed"-strategi, som den betegnes, var et gennembrud i udviklingen af ECO Voyage, vurderer Kim Henriksen: "Det var nok der, at vi lærte mest og gjorde virkelige fremskridt. Samtidig er skibene, der kan genanvende overskudsvarme, nogle af vores største, så der også er mest brændstof at spare".

I Mumbai sidder medarbejdere parat til at hjælpe med at justere en sejlplan undervejs, hvis f.eks. vejrudsigten ændrer sig. Foto: Ritam Banerjee I Mumbai sidder medarbejdere parat til at hjælpe med at justere en sejlplan undervejs, hvis f.eks. vejrudsigten ændrer sig. Foto: Ritam Banerjee

Hjælp fra Mumbai

Alle data samles i Mumbai i Inden, hvor 30 kaptajner og maskinmestre i Maersk Line Global Voyage Center moniterer sejladserne og udnytter de muligheder, der er i systemets administrative moduler.

Medarbejderne i Mumbai følger op på, om sejlplanerne bliver leveret, og om de ser fornuftige ud, ligesom de evaluerer rejsen, når den er overstået. Centeret bistår også besætningen i at udarbejde en sejlplan eller justere den undervejs om nødvendigt, måske skifter vejrudsigten på ruten, eller myndighederne har ændret skibets tid i havnen.

Næste softwaregeneration på vej

Man kan man ikke isoleret gøre slutresultatet af ECO Voyage op med to streger under, fordi der har været en lang række sideløbende projekter med samme formål. "Men samlet set betyder de, at vi har reduceret vores CO2-påvirkning med over 40 % de sidste 8-9 år", siger Niels Bruus.

Arbejdet med afløseren for ECO Voyage er allerede i gang. En kernefunktionalitet i det nye udviklingsprojekt, Connected Vessel, er automatisk indsamling af data. I dag er det nemlig en udfordring, at de data, der inddateres, ikke altid er 100 % pålidelige, påpeger Niels Bruus: "Vi er nu så gode til at udføre rejserne, at kvaliteten af data bliver afgørende vigtige for, at vi kan udnytte sejlplanlægningen yderligere. Der er ingen tvivl om potentialet, så det har høj prioritet at give de søfarende de bedst mulige værktøjer. For det er ude på skibene, at optimeringen foregår".

Redaktionen afsluttet juli 2016

Tags

Klima og miljø Søfart