Politiets Ungdomsklub (PUK)

Politifolk ved Københavns Politi har siden 1952 drevet kriminalpræventiv ungdomsklub for børn og unge i København. Deres arbejde er organiseret i Politiets Ungdomsklub (PUK), som har tæt kontakt med ca. 100 børn og unge op til 18 år. Ungdomsklubbens aktiviteter afvikles i 7 klubber forskellige steder i København. Aktiviteterne består blandt andet af gokart, motocross, vægttræning, svømning, boldspil, e-sport, udflugter og biografture.

Det kriminalpræventive arbejde udføres ved, at de unge tilbydes forskellige fysiske og sociale aktiviteter, hvor der samtidig skabes relationer mellem de voksne mentorer (politifolk) og de unge, deres familier og netværk.

Indsatsen sigter mod at skabe socialt ansvar, opbyggelige oplevelser og relationer samt et fundament og netværk, så man så vidt muligt kan forebygge, at de unge drages mod kriminalitet og kanten af samfundet.

Et toårigt projekt i perioden 2021-2023 skal præsentere endnu flere børn og unge til PUK, samt øge deres mulighed for at deltage i de sociale, forebyggende aktiviteter.

Fakta
PROJEKT: Kriminalpræventivt arbejde med børn og unge
ORGANISATION: Københavns Politi
STED: Amager, Frederiksberg, Vesterbro, Nørrebro og Valby
PERIODE: 2021-2023
STØTTE: 1,5 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
LÆS MERE: Politiets Ungdomsklub