Visualisering: Praksis Arkitekter

Visualisering: Praksis Arkitekter

Oplevelses- og forskningscenteret Fjord&Bælt i Kerteminde skal udvides med over 800 m2, som skal skabe bedre rammer for formidling af den lokale marinenatur og klima samt forbedrede rammer til at styrke centerets mission om at inspirere til bevarelse af naturen omkring os gennem oplevelse, fascination og forståelse.

Med udvidelsen får centeret en ny skolestue, udstillingsområder, et auditorium til undervisning, konferencer og arrangementer, et nyt velkomstområde med billetsalg, et butiksområde og en ny café. Derudover vil der også blive anlagt et stort vandanlæg som en del af udendørsområdet. De nye faciliteter giver mulighed for at huse store særudstillinger som supplement til de permanente udstillinger.

Udvidelsen støtter den igangværende udvikling og modernisering af Kerteminde Havn og Marina, hvor området i højere grad skal være forbundet med bymidten og byde på endnu mere kulturliv, beboelse, rekreation og erhverv.

Tegnestuen Praksis skal tegne det nye Fjord&Bælt.  I valget af projektet fra tegnestuen Praksis er der lagt vægt på, at tilbygning, ombygning og udeareal både passer ind i og markerer sig i byen.

Det nye Fjord&Bælt forventes at stå færdig i 2026.

 

FAKTA

PROJEKT: Udvidelse og udvikling af Fjord&Bælt
ORGANISATION: Driftsfonden Fjord- og Bæltcentret i Kerteminde
PERIODE: 2022-2026
STØTTE: 43,5 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden