Markperlemorsommerfugl. Foto: Kari Schnellmann

Brunlig Perlemorsommerfugl. Foto: Ola Jennersten/WWF-SE

Okkergul Pletvinge. Foto: Ola Jennersten/WWF-SE

Markperlemorsommerfugl. Foto: Ola Jennersten/WWF-SE

Naturgave til danskerne

WWF Verdensnaturfonden igangsætter med støtte fra en række fonde en naturgave til danskerne. Gaven består af fire store naturprojekter, der genopretter naturområder, etablerer levesteder og sikrer sjældne og truede dyrearters overlevelse i den danske natur. De fire naturprojekter er placeret ved Knudshoved Odde på Sydsjælland, Geding-Kasted Mose ved Aarhus, Nationalpark Vadehavet og Spodsbjerg Havn på Langeland.

A.P. Møller Fonden har muliggjort naturprojektet på Knudshoved Odde. Den 15 kilometer lange odde har en helt ekstraordinær naturværdi. Her finder man flere hundrede år gamle bøge- og egetræer, der er uerstattelige levesteder for hundredvis af danske arter. Området har tidligere været en af Danmarks mest fortrukne lokaliteter for sommerfugle og biller. Men efterhånden som skov, skovenge og -lysninger er groet til, er en række ikoniske arter, især truede dagsommerfugle og biller, forsvundet.

Med støtte fra A.P. Møller Fonden kan det unikke landskab på Knudshoved Odde både bevares og genoprettes. Samtidig vil tre forsvundne arter af sommerfugle og to biller blive genudsat i naturen. De tre sommerfuglearter, der sættes ud i naturen, er markperlemorsommerfugl, okkergul pletvinge og brunlig perlemorsommerfugl. Billerne er sort pragtorbist og grøn pragtorbist.

Naturgaven gives til danskerne i anledning af H.K.H. Kronprinsessens 50-års fødselsdag.

Tags

FAKTA

PROJEKT: Naturgave til danskerne – Bevaring og genopretning af naturlandskab på Knudshoved Odde
STED: Knudshoved Odde, Sydsjælland
ORGANISATION: WWF Verdensnaturfonden
PERIODE: 2022-2024
STØTTE: 4,4 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
LÆS MERE:  Naturgaven til danskerne –  fire naturprojekter