Mærk kræfterne

I et stort oplevelsesunivers ved Ringkøbing kan man komme i kontakt med naturkræfterne og blive klogere på vores forhold til dem

Naturkraft består af en kæmpe ringvold med referencer til gamle vikingeanlæg. En 600 meter lang sti løber ovenpå volden. Visualisering: Thøgersen & Stouby

Står man på den højeste del af ringvolden omkring det kommende oplevelsesunivers Naturkraft, mærker man den allestedsnærværende vestenvind. Femten meter over terræn flår den i håret og giver røde kinder, og det er lige før, man letter. "Her er man ikke i tvivl om, hvorfor det hedder Naturkraft", siger Peter Sand, administrerende direktør for projektet. Sammenspillet mellem vind, jord, sol og vand har gennem årtusinder formet landskabet ved den jyske vestkyst. Folk på egnen omkring Ringkøbing har altid skullet leve med virkningen af disse naturkræfter og har lært at tøjre dem til samfundsmæssige formål. Tænk bare på vestkystens mange vindmøller.

Ringvolden omkranser et område på størrelse med cirka ti fodboldbaner. Foto (juni 2019): Naturkraft
Et stort indendørsområde er bygget ind i voldens høje ende. Visualisering: Thøgersen & Stouby
Indenfor er formidling og forståelse af naturen i højsædet. Visualisering: Thøgersen & Stouby
Udstillinger om f.eks. sandflugt skal indbyde til at udforske naturkræfterne. Visualisering: Thøgersen & Stouby
Naturkraft er opført på en bar mark, med nogle af vestkystens vindmøller som naboer. Foto: Christian Hjort
Oplevelsesuniverset forventes at åbne for publikum i 2020. Foto: Naturkraft

Kærlighedserklæring til naturen
Oplevelsesuniverset Naturkraft vil være den største attraktion i området, og alle undersøgelser viser, at egnens mange turister efterspørger oplevelser. Ved hjælp af udstillinger og netop en mangfoldighed af oplevelsestilbud – alle sammen baseret på solid naturvidenskabelig og kulturhistorisk viden – indbyder Naturkraft besøgende til at udforske, mærke og forstå naturkræfterne bedre. Hele attraktionen er en kærlighedserklæring til naturen, som Peter Sand siger, og derfor satser man også på at inspirere folk til en mere bæredygtig adfærd.

Oplevelsesuniverset er blandt andet blevet realiseret ved en donation fra A.P. Møller Fonden.

Dét, at vi har naturen som spilleplade, betyder, at hver dag åbner en ny mulighed.
Peter Sand, administrerende direktør i Naturkraft
Ringvolden er opført ved at flytte over 400.000 m2 jord fra omkringliggende områder. Foto: Naturkraft Ringvolden er opført ved at flytte over 400.000 m2 jord fra omkringliggende områder. Foto: Naturkraft

Ringvolden som ramme
Naturkraft består af en kæmpe ringvold med klare kulturhistoriske referencer til de gamle vikingeanlæg, vi har reminiscenser af over hele landet. En over 600 meter lang sti løber oven på volden og giver en enestående udsigt over Ringkøbing Fjord og det øvrige landskab.

Ringvolden omkranser et område på størrelse med ti fodboldbaner. Ni måneder før åbningen vokser et varieret landskab frem med stiforløb, bakker, vandkredsløb og traditionelt byggede faskiner af stolper og grene, der skal dæmme op for sandflugt. Fugle, sommerfugle og andre insekter gæster de mange klynger af beplantninger. De repræsenterer otte karakteristiske biotoptyper for området omkring Ringkøbing såsom klitter med hjælme og marehalm.

Bygget ind i en side af ringvolden er et stort indendørsområde med næsten transparente facader ud til den omkringliggende natur og ind til arenaen i midten af ringvolden.

Indendørsområdet med publikumsfaciliteter og formidling er ligesom resten af anlægget i universelt design, så alle har adgang til samme oplevelse. Visualisering: Thøgersen & Stouby

Indenfor er der foruden publikumsfaciliteter tre store kugleformede formidlingsrum eller -sfærer: "Her er forståelse i højsædet. I arenaen, omgivet af ringvolden, prøver man kræfter med tingene", siger Peter Sand. Universelt design præger hele anlægget, hvilket betyder, at alle får den samme oplevelse, uanset om de sidder i kørestol, har en barnevogn med eller er gangbesværede.

Et forunderligt barmarksprojekt
Byggeriet af oplevelsesuniverset Naturkraft er et såkaldt barmarksprojekt, som betyder, at det er opført på en bar mark. Man har konstrueret den store ringvold ved at flytte over 400.000 m2 jord fra det omkringliggende område. Med det greb har man samtidig skabt søer og vådområder, der allerede nu tiltrækker et rigt fugleliv. I området uden for ringvolden vil man desuden de kommende år arbejde med skovrejsning og andre naturgenopretningsprojekter til glæde for lokalbefolkningen og de mange besøgende.

Blandt de mange udendørs aktiviteter er trækfærger på tegnebrættet. Visualisering: Thøgersen & Stouby Blandt de mange udendørs aktiviteter er trækfærger på tegnebrættet. Visualisering: Thøgersen & Stouby

Som man aner, lægger Naturkraft vægt på det fysiske møde mellem mennesker og natur og mennesker imellem. Udstillinger i de store formidlingssfærer er blandt andet baseret på de nyeste digitale teknologier. Udenfor i det omskiftelige vejr gælder det om at mærke verden. Derudover vægter man den sociale dimension højt, fortæller Peter Sand, for oplevelsesuniverset lægger op til, at man på tværs af alder og nationalitet, med venner, veninder og med familien går på opdagelse sammen. "Vi vil stimulere fællesskabet", som han formulerer det.

Der findes ikke dårligt vejr
Selvom Naturkraft tager højde for vind og vejr ved at have både indendørs- og udendørsaktiviteter, er det et mantra, "at der ikke findes dårligt vejr", siger Peter Sand. "Dét, at vi har naturen som spilleplade, betyder, at hver dag åbner en ny mulighed". De oplevelser, man præsenterer besøgende for, når det regner, er anderledes end de oplevelser, man kan få i solskin.

På zorbingbaner kan man opleve tyngdekraften ved at rulle ned ad en rampe i en kugle af plast. Visualisering: Thøgersen & Stouby På zorbingbaner kan man opleve tyngdekraften ved at rulle ned ad en rampe i en kugle af plast. Visualisering: Thøgersen & Stouby

Der vil være aktiviteter for alle aldersgrupper, og for de særligt oplevelseshungrende er der anlagt to såkaldte zorbingbaner. Her bliver man spændt ind i en kugle af klar plast og ruller derpå ned ad rampen: "Ens egen vægt genererer farten og giver en direkte oplevelse af tyngdekraften". Ingen aktivitet i Naturkraft er nemlig uden et læringselement, understreger Peter Sand. Ture på zorbingbanen er som de andre aktiviteter vejrafhængige, for under en stærk vestenvind kan kuglen risikere at blive blæst af rampen.

Fordybelse, samarbejde og læring
Før man gik i gang med at anlægge Naturkraft, undersøgte man indgående, hvordan forskellige typer aktiviteter kunne anspore til fordybelse, samarbejde og læring for alle aldersgrupper. En perlerække af landets fremmeste naturvidenskabelige formidlere er blevet involveret i projektet. Tilmed vil et ph.d.-projekt granske, om en af intentionerne bag Naturkraft, nemlig at inspirere til adfærdsændring i bæredygtig retning, faktisk sker. "Når vi går ud med en markant tilkendegivelse om, at vi vil forbedre verden eller påvirke folks adfærd i en bæredygtig retning, bliver vi nødt til at verificere det".

Redaktionen afsluttet september 2019

Tags

Anlæg/Parker Børn/Unge Formidling Landskab Udstilling