Familiestøtten

Forening hjælper økonomisk udsatte familier ved at matche dem med ressourcestærke familier

Foto: Daniel Sørensen

Bevillingsmodtager: Familiestøtten
Periode: 2019-2021
Beløb: 250.000 kr.
Fokusområde: Udsatte familiers bæredygtighed

Foreningen Familiestøtten hjælper økonomisk udsatte børnefamilier ved at matche dem sammen med ressourcestærke familier, der løbende donerer børnetøj og legetøj til den udsatte familie. Familierne bliver matchet, så børnene fra den ressourcestærke familie er et par år ældre end børnene fra den udsatte familie. På den måde kan børnene altid arve alderssvarende tøj og legetøj.

Familiestøtten er et værdifuldt tilbud for økonomisk trængte børnefamilier. Donationen af børnetøj og legetøj dækker en løbende post i familiernes budgetter og muliggør indkøb af andre nødvendigheder. Samtidig skaber konceptet værdi for de donerende familier. Mange forældre vil gerne lære deres børn, at det er vigtigt at hjælpe andre og vise, at de er en del af en genbrugskultur, hvor de ting, de ikke længere anvender, kan gives videre og skabe glæde hos andre. Hermed taler Familiestøtten ind i tidens ånd om en bæredygtig forbrugskultur og et opgør med ’Smid væk-kulturen’.

Bevillingen fra Den A.P. Møllerske Støttefond har bidraget til udbredelse af Familiestøtten til Lolland og Vordingborg Kommune samt opbygning af en økonomisk bæredygtig forretningsmodel.

I projektperioden har 2.444 børn (heraf 1373 givere og 1147 modtagere) været involveret.

Foreningen er nu udbredt til Køge, Næstved, Sønderborg, Rebild, Frederikshavn, Aalborg, Lolland og Vordingborg Kommune.

Læs evaluering af projektet

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ