Foreningen FISKEN

Fritidsjobs får unge på rette kurs

Foto: Foreningen FISKEN

Bevillingsmodtager:
Foreningen FISKEN
Periode: 2017-2022
Beløb: 3.466.000 kr.
Fokusområde: Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri

FISKEN, som har formidlet fritidsjobs på Vesterbro siden 2008, har oprettet en ny afdeling i Kulbanekvarteret i Valby, hvor mange udsatte unge gerne vil hjælpes i gang på arbejdsmarkedet. I den første periode fra 2017 til september 2019 er det lykkedes at formidle fritidsjob til 93 de unge, et godt resultat i forhold til den samlede målsætning om formidling af minimum 205 fritidsjobs i hele projektperioden.

FISKEN tilbyder håndholdt hjælp til udsatte unge i alderen 13-24 år, og der arbejdes med de unges selvværd og viden om, hvad der skal til for at passe ind på en arbejdsplads. De unge får personlig vejledning, hjælp til at skrive ansøgninger og kontakt til virksomheder, ligesom unge over 18 år tilbydes en mentor, der har fokus på job og uddannelse.

Fritidsjobbene skal styrke de unges mulighed for at komme i uddannelse og blive selvforsørgende på længere sigt, så den negative sociale arv brydes. Indsatsen følges af en ekstern evaluator, og donationen omfatter konsulenthjælp, som skal sikre FISKENS forankring af indsatsen i Valby.

Læs artikel om projektet
Se midtvejsevaluering af projektet

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ