Fonden for Entreprenørskab

Nyt valgfag giver unge mod på skolen

Foto: ivaerksatterunge.dk

Bevillingsmodtager: Fonden for Entreprenørskab
Periode: 2017-2020
Beløb: 3.900.000 kr.
Egenfinansiering: 2.826.500 kr.
Fokusområde: Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri

En oppustelig skraldespand, en musikfestival, et rør af stof, så man diskret kan klæde om på stranden, et klapbord der giver bedre arbejdsstillinger i klassen – det nye valgfag Iværksætterunge har sat fut i de gode ideer på 9 folkeskoler i Aarhus og Slagelse. Fonden for Entreprenørskab har opbygget faget, som 232 unge har afsluttet, og erfaringerne er gode. Det bliver mere sjovt og lærerigt at gå i skole, når undervisningen sætter spot på entreprenørskab, viser evalueringen.

Iværksætterunge har haft stor positiv effekt på elevernes tillid til egen kreativitet, deres evner til at præsentere og planlægge samt deres håndtering af usikkerhed. Eleverne oplever, at de har lært nye sider af sig selv at kende, og de føler, at de har stor gavn af de kompetencer, som de har udviklet i valgfaget. De vurderer også, at færdighederne kan bruges i andre skolefag, eller hvis de i fremtiden ønsker at gå iværksættervejen. Også relationen til lærerne er ændret: Eleverne oplever deres lærere som mere støttende, opmuntrende og forstående. I alt er 30 lærere blevet uddannet og kan undervise i faget.

Faget har budt på mange ture ud af huset, virksomhedsbesøg, gæstelærere, tæt samarbejde med boligsociale medarbejdere og udvikling af kreative produkter. Det giver ny energi også hos unge, der ellers kan være udfordrede i skolen. Interview med eleverne viser, at de uanset akademisk niveau og baggrund blev mere motiverede og engagerede i deres skolearbejde. Valgfaget virker godt på begge køn, men har især været inspirerende for drenge. Sammenlignet med piger har drenge øget deres skoleengagement betydeligt. Det er en vigtig gevinst, for vi ved, at især drenge fra udsatte hjem halter bagud i skolen.

Fonden for Entreprenørskab stiller fremover materialer og opkvalificering gratis til rådighed for interesserede skoler.

Læs mere om iværksætterunge
Se evaluering af projektet

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ