Fritidsakademiet FRAK

Grønne fritidsjob skaber bedre muligheder for udsatte unge

Foto: FRAK

Bevillingsmodtager:
Fritidsakademiet FRAK
Periode: 2017-2021
Beløb: 11.000.000 kr.
Egenfinansiering: 3.020.420 kr.
Støtte fra anden side: Københavns Kommune 1.713.336 kr.
Fokusområde: Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri

Den fireårige indsats ‘Ukrudt’ giver unge fra udsatte boligområder mulighed for at tjene deres egne penge ved at løse ‘grønne’ arbejdsopgaver, såsom naturpleje, produktion af fødevarer og anlægsopgaver i og uden for byen. Formålet er at gøre de unge klar til at kunne passe et ordinært fritidsjob ved at styrke deres arbejdsfærdigheder og give dem kendskab til de grundlæggende normer og spilleregler, der gælder på arbejdsmarkedet.

Indsatsen er rettet mod unge i 13-17-årsalderen og skal nå minimum 275 unge fra Amager, Valby, Nordvest og Nørrebro. Heraf skal 111 brobygges til ordinære fritidsjob i løbet af projektperioden, mens de resterende får jobs efterfølgende, og de unge skal lægge 11.075 arbejdstimer i grupper.

Foreløbig er der særligt gode erfaringer med sodavand, brygget på ukrudt. Indsatsen evalueres af SocialRespons, som peger på, at ukrudtsbrusen giver de unge en konkret og særlig erfaring, som styrker deres vej ind på arbejdsmarkedet. De unge arbejder med produktion af et produkt fra start til slut, og det giver dem en udpræget følelse af ejerskab. De påtager sig ansvar, og de oplever at være bedre rustet i forhold til viden, arbejdskompetencer, modenhed og netværk. Produktet giver en stolthed, og sankning og salg giver de unge mulighed for at opleve andre bydele og møde andre mennesker på tværs af sociale skel.

Også naturplejeture har vist sig at give de unge nye kompetencer, hvor de både oplever værdien af at tjene egne penge og af at deltage i et fællesskab i naturen. Turene har dog også vist sig svære at afvikle, og aktiviteten er nedtonet i projektets senere faser.

Status sommeren 2020 er, at 234 unge indgår i indsatsen, heraf er 71 kommet i fritidsjob. Unge i grupper har tilsammen afviklet 8.091 arbejdstimer. Målet med projektet er desuden, at Fritidsakademiet bliver forankret som en bæredygtig socialøkonomisk virksomhed, og indtil videre er omsætningen på højde med det planlagte.

Deleevaluering 2018 og evaluering 2019

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ