Godt begyndt

Styrkede læringsmiljøer skal bryde negativ social arv

Bevillingsmodtager: Lolland Kommune
Periode: 2017-2020
Beløb: 1.700.000 kr.
Egenfinansiering: 302.242 kr.

Projektet ‘Godt begyndt’ havde til formål at styrke de sproglige og kulturelle kompetencer hos 150 børn fra 0-3 år. Nationalt Videnscenter for Læsning udviklede et forløb med øget brug af biblioteket, højtlæsning og sanglege samt inddragelse af forældre og udlevering af bøger og andet materiale til brug i dagtilbud og hjemme. Der indgik også kompetenceudvikling af 55 medarbejdere i vuggestuer og på biblioteker samt dagplejere.

Evalueringen fra UC Syd viser, at forældrene har været glade for indsatsen, og på tværs af faggrupper ses en ændring af mindset hos det faglige personale, så sprog og kultur kommer mere i fokus. Medarbejderne har fået større viden om børns sprog og bruger flere værktøjer. Der er også mere samarbejde mellem biblioteket og pædagoger, og dialogen med forældrene er øget. Men der kan ikke måles nogen progression for børnenes sproglige udvikling eller kulturelle kendskab, selvom midtvejsevalueringen tydede på en positiv udvikling. Projektet har derfor ikke nået sine mål på børnenes niveau.

Evaluator understreger, at projektets ide er god, men at implementeringen har været mangelfuld. Lolland Kommune ønsker fortsat at prioritere sprogindsatsen og arbejder videre med projektet i Nakskov ud fra en række anbefalinger fra evaluator.

Se evalueringsrapport

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ