Makers Corner – Roskilde Kommune

Makers Corner styrker recovery i nyt byområde

Foto: carlberg | christensen

Bevillingsmodtager: Roskilde Kommune
Periode: 2016-2018
Beløb: 6.840.000 kr.
Egenfinansiering: 2.223.000 kr.
Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde

Værestedet Makers Corner ved Musicon i Roskilde blev indviet sommeren 2017 og er nu evalueret. Formålet var at skabe en ny ramme, hvor psykisk syge kan styrke deres faglige og sociale kompetencer i et praktisk arbejdsfællesskab. Byggeriet består af beboelige containere, der er placeret i en tidligere fabrikshal, og som huser værestedet, en ungdomsklub og et værksted for gør-det-selv-nørder.

Evalueringen viser, at 78 % vurderer, at Makers Corner styrker deres recovery. Den rå æstetik og det aktive miljø er en udfordring for de brugere, som har brug for mere tryghed, men de nye rammer øger især de 25 % stærkeste brugeres selvværd samt skærper deres sociale og faglige kompetencer.

Læs rapport om projektet

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ