Neurorehabilitering Midt

Region Midtjylland opfører skræddersyet byggeri til hjerneskadede

Visualisering: CASA Arkitekter

Bevillingsmodtager: Region Midtjylland, Tagdækkervej i Hammel
Periode: 2019-2022
Beløb: 9.590.000 kr.
Egenfinansiering: 31.410.000 kr.
Fokusområde: Socialt byggeri med målbar effekt

En god rehabilitering øger chancen for, at de ramte klarer sig bedre i livet. Der er behov for at opgradere indsatsen, da antallet af personer, der overlever hjerneskade, stiger takket være dygtige læger, men desværre med mere alvorlige skader. Region Midtjylland ønsker at opføre en ny, skræddersyet enhed, som skal løfte kvaliteten af behandlingen. Det er målet at opnå en fremgang i borgernes kognitive og motoriske udvikling på 20 %, og at 9 % flere kan udskrives til egen bolig.

De fysiske rammer skal gøre det muligt at styre sansestimuli, så lys og lyd tilpasses behovet. Der indbygges naturlige træningsmuligheder i både bygning og udearealer – fx træningstrapper – og indrettes specialdesignede rum til træning af fysiske, kognitive og sociale færdigheder. Huset på 1.622 m2 tegnes af CASA Arkitekter.

Effekterne af den forbedrede behandling i de nye rammer måles af regionens forsknings- og konsulenthus DEFACTUM, og resultaterne formidles til fagfeltet.

Læs artikel om projektet
Læs evaluering

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ