Randers gymnastiske Forening

Sårbare familier bliver inkluderet i foreningsidræt

Bevillingsmodtager: Randers gymnastiske Forening
Periode: 2018-2021
Beløb: 1.090.000 kr.

Foreningsidræt kan styrke udsatte børns trivsel og forbedre deres skolegang. Sårbare familier har dog ofte svært ved at finde vej ind i foreningernes fællesskaber, og Randers gymnastiske Forening har derfor i samarbejde med fem folkeskoler i Randers Kommune iværksat indsatsen ”Fuld Fart”. Den treårige indsats omfatter 150 børn i alderen 9-12 år og er baseret på et tværinstitutionelt samarbejde mellem idrætsforening, folkeskole og specialskole.

Indsatsen inkluderer børnene i et udviklende fællesskab, men giver også forældrene et indblik i foreningsidrættens kvaliteter og skaber et miljø, hvor de kan opbygge relationer og netværk. Det skal være med til at styrke familiens bæredygtighed og børnenes mulighed for at bryde den negative sociale arv.

Midtvejsevalueringen fra LG Insight viser, at der er god familieopbakning, og at 63 % af børnene er fortsat i foreningstilbud efter et forløb i ”Fuld Fart”, hvor målet var 40 %. Børnene har desuden haft et pænt fremmøde på 71 %, omend en målsætning på 90 % ikke er nået endnu. Foreløbig er 51 børn visiteret til indsatsen, 38 har gennemført, og det vurderes, at målet om 150 børn er realistisk at nå. Hvis slutevalueringen viser gode resultater, udvikles driftsmodel, som sikrer, at projektets metoder forankres til forsat gavn for udsatte familier.

Se slutevaluering

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ