Projekt Plus

Helhedsindsats øger beskæftigelse for mænd med psykiske lidelser

Bevillingsmodtager: Ringkøbing-Skjern Kommune
Periode: 2017-2021
Beløb: 5.200.000 kr.
Egenfinansiering: 1.548.329 kr.
Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde

Antallet af psykisk syge danskere har været stærkt stigende gennem de senere år, og mange har svært ved at varetage et job. Det vil Ringkøbing-Skjern Kommune sætte ind over for med en tværsektoriel helhedsindsats for mænd med depression og angst.

Indsatsen kombinerer mentalsundhedsrettede/psykiatriske, fysiske og beskæftigelsesrettede aktiviteter og skal omfatte i alt 100 mænd i alderen 18-55 år. Formålet er at forbedre mændenes livsmestring, så de kan genoptage et arbejdsliv og få et mere velfungerende familieliv. Metoden tager højde for, at mange mænd foretrækker mere actionprægede indsatser end de eksisterende.

Midtvejsevalueringen fra Rambøll viser, at 26 % ledige er kommet i job efter gennemført forløb. Da en del samtidig er blevet fastholdt i deres job, er samlet 48 % i beskæftigelse ved afslutning af forløbet. Den seneste interne statusmåling fra 2020 viser, at tallet nu er øget til 56 %. Såfremt slutevalueringen også viser gode resultater, vil kommunen anvende metoden permanent, ligesom den vil kunne udbredes til andre kommuner.

Se slutevaluering

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ