Imødekommende ansøgninger vil få besked pr. post og via Fondens ansøgningsportal.

Bevillingsvilkår og betalingsplan 
Når bevillingsbrevet er modtaget, skal de tilhørende bevillingsvilkår returneres i underskrevet stand via Fondens ansøgningsportal. Samtidig skal ansøger indsende en betalingsplan for, hvornår bevillingen ønskes udbetalt. På brugerprofilen fremgår en vejledende tekst i fanen ”Betalingsplan”.

Udbetaling af bevilling
Anmodning om udbetaling skal ske via brugerprofilen. Udbetalinger sker udelukkende til den NemKonto, som er tilknyttet det CVR- eller P-nummer, der er registreret på sagen.

Bemærk, at Fonden skal modtage dokumentation i forbindelse med udbetaling af bevillinger. Se afsnit om revision længere nede.

Kommunikation
Det er vigtigt, at ansøger løbende holder Fonden orienteret om eventuelle ændringer i projektet. Væsentlige ændringer skal godkendes af Fonden.

Kommunikation med Fonden om projektet, herunder også indsendelse af dokumenter og rapporter, sker via Fondens ansøgningsportal.

Vejledning i forbindelse med revision
A.P. Møller Fonden og Den A.P. Møllerske Støttefond tager udgangspunkt i nedenstående vejledning i forbindelse med valg af praksis for regnskabsaflæggelse ved hver enkelt bevilling.

For bevillinger i størrelsen 0 kr. – 250.000 kr.:
Samlet posteringsoversigt med dokumentation af udgifter.

For bevillinger i størrelsen 250.000 kr. – 5.000.000 kr.:
Internt ledelsesgodkendt regnskab med dokumentation af udvalgte udgifter. A.P. Møller Fonden og Den A.P. Møllerske Støttefond forbeholder sig ret til at kræve revisorerklæring.

For bevillinger på 5.000.000 kr. og derover:
Ekstern revision. Hent standarderklæring og revisionsinstruks i boksen her på siden.

Omkostninger til revision må ikke afholdes som en del af bevillingen, medmindre det fremgår specificeret i bevillingsvilkårene. Materialet uploades via ansøgerprofilen og skal foreligge, før sidste rate kan udbetales.

A.P. Møller Fonden og Den A.P. Møllerske Støttefond forbeholder sig ret til at tage konkret stilling ved hver enkelt bevilling.

Fondsmoms
Fonden dækker ikke kommuner og regioners udgifter til fondsmoms (p.t. 17,5 %). Fondsmoms beregnes – efter det af Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyste – af alle donationer uanset projektets formål og udgiftstyper. Det er kommunens og regionens ansvar at undersøge momsforhold og relaterede udgifter til bunds i forbindelse med en ansøgning. Øvrige ansøgere bør undersøge og oplyse, om der skal betales moms af det ansøgte beløb, og om det er indregnet i budgettet.

EKSTERN REVISION

Ved bevillinger på 5 mio. kr. og derover kræver A.P. Møller Fonden og Den A.P. Møllerske Støttefond ekstern revision.

I revisionen skal anvendes:

REVISORERKLÆRING
REVISIONSINSTRUKS

Ønskes revisorerklæringen fremsendt i word, kan der rettes henvendelse til kontakt@apmollerfonde.dk

Materialet uploades via ansøgerprofilen og skal foreligge, før sidste rate kan udbetales.