A.P. Møller Fonden styrker nordisk samhørighed

Foto: Magnus Liam Karlsson

Foto: Ben Wicks

Foto: Werner Nystrand

Foto: Patrick Svedberg

Foto: Alvid Melde

A.P. Møller Fonden støtter med foreløbigt 65 millioner kroner en række projekter, der skal styrke og udvikle den nordiske samhørighed. Der er tale om 32 større og mindre projekter.

Samhørighed i Norden er et afgørende fokusområde for A.P. Møller Fonden, ligesom det var et vigtigt emne for skibsreder A.P. Møller ved Fondens stiftelse i 1953. I en tid, hvor det nordiske fællesskab udfordres af stadig flere digitale platforme og coronapandemien, har det været naturligt for Fondens bestyrelse at invitere til mere nordisk samhørighed gennem temaindkaldelsen.

Fonden havde i efteråret 2021 frist for temaindkaldelsen, hvor aktører blev inviteret til at sende projektforslag. I alt modtog Fonden 115 projektforslag fra en bred kreds af aktører som foreninger, uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner.

Projekter skal styrke samhørighed i Norden
De 32 udvalgte projekter bidrager til, at mennesker på tværs af Norden mødes, oplever værdifællesskabet og måske skaber nye samarbejder på tværs af landene. Organisationen Danske Taler skal sammen med universiteter i Sverige og Norge synliggøre vigtige og skelsættende nordiske taler, og herunder holde en nordisk talefestival for unge, samt som led i projektet bl.a. sikre kompetenceudvikling af gymnasielærere indenfor området. Den digitale undervisningsplatform ”Norden i Skolen” kan også se frem til en gennemgribende opgradering. Og så kan unge fra hele Norden se frem til et Ungdommens Folkemøde Nord i København i april 2023.

Stjernefrø
Tolv af de støttede projekter er mindre ’stjernefrø’, som for eksempel koncerter og udvekslinger på tværs af de nordiske lande. Projekterne vil på hver deres måde understøtte møder mellem de nordiske folk og oplevelser af hinandens kultur. Samlet vil de mange stjernefrøsprojekter bidrage til, at flere tusinde udøvere og publikummer i hele Norden får nye oplevelser.

Fonden ser også fremadrettet gerne flere ansøgninger, der adresserer nordisk samhørighed. Ved eventuelle spørgsmål, kontakt venligst Fondens sekretariat. Kontaktoplysninger findes øverst på denne side.

Udvalgte projekter, som har modtaget støtte
Norden og verden – retorisk medborgerskab før, nu og i fremtiden
Samarbejde på tværs af nordiske universiteter skal styrke det sproglige og kulturelle fællesskab og den nordiske demokratiforståelse blandt gymnasieelever i Norden.
Bevilling: 12,9 mio. kroner

Ungdommens Folkemøde NORD
Nyt fællesnordisk folkemøde for unge i nordiske lande.
Bevilling: 3 mio. kroner

Nordisk smag – en fælles bæredygtig madkultur
Udvikling af nyt undervisningsmateriale, der skal lære skoleelever om fællestræk og forskelligheder i den nordiske madkultur i fortiden, nutiden og fremtiden.
Bevilling: 3.066.000 kroner

Vejen til nordisk samhørighed i skolen
En række aktiviteter skal opgradere undervisningsplatform ’Norden i Skolen’. Aktiviteterne skal styrke nordisk sprog- og kulturforståelse i de nordiske klasseværelser.
Bevilling: 11 mio. kroner

POPKORN NORDIC
Musikalsk talentudvikling blandt upcoming-artister på tværs af Norden gennem netværk og uddannelse.
Bevilling: 150.000 kroner

Kontakt

Spørgsmål vedrørende temaindkaldelsen kan stilles til A.P. Møller Fondens sekretariat.

Thomas Wohlert, sekretariatschef
thomas.wohlert@apmollerfonde.dk

Trine Louise Lehmann, projektrådgiver
trine.lehmann@apmollerfonde.dk

Ansøgning

Ansøgningsfristen til A.P. Møller Fondens temaindkaldelse var den 22. september 2021.

Fonden ser også fremadrettet gerne flere ansøgninger, der adresserer nordisk samhørighed.

TILGÅ ANSØGNINGSPORTAL