Nordisk smag – en fælles bæredygtig madkultur

Madkulturen i de nordiske lande har mange fællestræk - disse og de mange forskelle skal projektet være med til at formidle til skoleelever. Foto: Colourbox.dk

Professionshøjskolen UCN er gået sammen med en finsk og en norsk læreruddannelse om et nyt fællesnordisk projekt, der skal udvikle nyt undervisningsmateriale, så skoleelever kan lære mere om fællestræk og forskelligheder i den nordiske madkultur – i fortiden, nutiden og fremtiden.

Projektet involverer ikke kun undervisere på de tre nordiske læreruddannelser, men også lærerstuderende, som undervejs skal afprøve undervisningsmaterialet på elever i folkeskolen. Undervejs diskuteres og udvikles materialet i samarbejde med lærerne på skolerne. Derudover er både lærere og studerende med til årlige netværksmøder på tværs af landene, hvorved det nordiske samarbejde, indsigt i fælles nordiske værdier og traditioner for undervisning samt samhørighed styrkes.

Udover udvikling, afprøvning og oversættelse af undervisningsmaterialer, involverer projektet også præsentation på netværksmøder og kurser for at øge kendskabet til projektet blandt lærere i folkeskolen og undervisere på læreruddannelser.

Projektet er en del af A.P. Møller Fondens nordiske temaindkaldelse 2021

FAKTA
PROJEKT: Nordisk smag – en fælles bæredygtig madkultur
STED: Danmark, Finland og Norge
ORGANISATION: Professionshøjskolen UCN og læreruddannelser på hhv. Åbo Akademi, Vaasa Övningsskola i Finland og Universitetet i Agder i Norge
PERIODE: 2022-2025
STØTTE: 3.066.000 kr. fra A.P. Møller Fonden