Folkeskoledonationens vurderingsudvalg

Alle ansøgninger behandles af et vurderingsudvalg, som består af personer med faglig indsigt i folkeskolen.

Fonden har nedsat et vurderingsudvalg bestående af fem personer med faglig indsigt i folkeskolen. Medlemmerne udskiftes løbende og er udpeget for en periode på et år med mulighed for forlængelse.

Det er udvalgets opgave at vurdere ansøgningerne og bevilge støtte til de projekter, som vurderes at kunne gøre en forskel i folkeskolen. Ved bevillinger på mere end 5 mio. kr. træffer Fondens bestyrelse beslutning efter indstilling fra vurderingsudvalget.

Udvalget mødes jævnligt for at behandle ansøgninger, få faglige input og diskutere aktuelle udfordringer i folkeskolen. Dets medlemmer indgår desuden i den løbende opfølgning på støttede indsatser.

Vurderingsudvalget består af:

Per B. Christensen, fhv. børne- og kulturdirektør
Har mangeårig erfaring med skoleledelse på kommunalt niveau og er en aktiv skribent og oplægsholder om temaer som folkeskole, uddannelse, kultur og ledelse. Per B. Christensen arbejder for, at folkeskolen skal være mere åben for nye idéer, og for at lærings- og udviklingsprocesser kan bakkes op af dygtige ledere på skolerne og i kommunerne. Per B. Christensen er uddannet lærer og var direktør for børne- og kulturområdet i Næstved Kommune i knap 20 år. Per B. Christensen har en lang række betroede poster på skoleområdet, bl.a. som formand for Akkrediteringsrådet for de videregående uddannelser samt som medlem af Reformkommissionen nedsat af Regeringen. Herudover har han været formand for følgegruppen for læreruddannelsen, Børne- og Kulturchefforeningen samt for Lærerkommissionen.

Thomas Nordahl, professor
Er ophavsmand til den pædagogiske analysemodel LP-modellen, som i dag bliver anvendt på 500 danske skoler med i alt 200.000 elever. Thomas Nordahl er norsk forsker i pædagogik og har gennem sin forskerkarriere særligt beskæftiget sig med læringsmiljøer, klasseledelse og undervisningsdifferentiering. I hjemlandet Norge har han som faglig ekspert bl.a. været involveret i evalueringer af den nye norske læreruddannelse og den norske skolereform ‘Kunnskapsløftet’. Thomas Nordahl er oprindeligt uddannet lærer og har en embedseksamen og en ph.d.-grad i pædagogik. Han er i dag professor og centerleder på Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark.

Katja Munch Thorsen, uddannelsesdirektør
Har gennem 20 år arbejdet med folkeskolen bl.a. som vicedirektør med ansvar for grundskoleområdet hos Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), og som vicedirektør med ansvar for læreruddannelse og videreuddannelse på Professionshøjskolen UCC. Katja har et indgående kendskab til folkeskolen, og hun har igennem mange
år holdt oplæg og skrevet artikler om skoleudvikling og ledelse. Hun er især optaget af, hvordan kommuner og skoler omsætter eksisterende viden om elevers læring, trivsel og udvikling i deres arbejde med skoleudvikling. Katja er uddannet cand.scient.soc. og har siden sommeren 2018 arbejdet som uddannelsesdirektør
på Københavns Erhvervsakademi.

Pernille Wessel, skoleleder
Har mange års erfaring med skoleledelse. Pernille er uddannet lærer fra Frederiksberg Seminarium med linjefag i dansk og historie. Pernille Wessel har siden 2014 været skoleleder på Risingskolen i Odense og har i perioden 2009 til 2014 fungeret som pædagogisk leder og souschef på samme skole. Før hun kom til Risingskolen, var Pernille ansat som lærer på Søhusskolen i Odense. Pernille er optaget af, hvordan skoleudvikling og kompetenceudvikling kontinuerligt er en del af skolens DNA, samt hvordan man i folkeskolen kan udvikle og løfte alle elever. Hun arbejder på en skole med stor diversitet, hvor der hele tiden er fokus på, at alle skal lykkes i fællesskabet. Pernille er medlem af bestyrelsen for Skolelederforeningen i Odense.

Henrik Tvarnø, formand for vurderingsudvalget
Henrik Tvarnø har været direktør i A.P. Møller Fonden 2008-2020. Er uddannet historiker og har undervist på Syddansk Universitet som adjunkt og lektor. Studieophold i Tyskland, Italien og England. Var prodekan og dekan for humaniora og samfundsvidenskab og senere rektor for SDU (1993-2001). Direktør i Folketinget 2001-2007. Har bl.a. været med i Det Humanistiske Uddannelsesråd og i bestyrelserne for Forskerakademiet og Grundforskningsfonden samt fungeret som dansk repræsentant i EU’s program for studenterudveksling.

 

Anne Mette Kjeldsen, lektor
Forsker og underviser i offentlig ledelse, medarbejdermotivation og trivsel i offentlige organisationer. Anne Mette er lektor, ph.d. i offentlig forvaltning og ledelse på Aarhus Universitet, hvor hun siden 2018 har været ansvarlig for ledelsesudvikling og uddannelse i Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Her er hun særligt optaget af, hvad kompetenceudvikling og distribueret ledelse til fagprofessionelle ressourcepersoner betyder for resultatskabelse i den offentlige sektor. Har de senere år arbejdet på et forskningsprojekt om fagligt samarbejde i den danske folkeskole, ledelsen af samarbejdet, og virkningen på elevernes læring og trivsel. Har flere års ledelseserfaring som uddannelsesansvarlig for Den Fleksible Masteruddannelse i Offentlig Ledelse og har i 2014-2022 været medlem af et uddannelsesrådgivende udvalg ved VIA University College.

Anders Daugaard, folkeskolelærer
Uddannet folkeskolelærer fra Jelling og har arbejdet i Folkeskolen i 19 år. Anders har linjefag i dansk, tysk og fransk og underviser i dag på Kirkebakkeskolen i Vejle i udskolingen og på mellemtrinnet. Han varetager desuden Erasmus-samarbejdet med skoler i Tyskland og Frankrig og arrangerer udvekslingsrejser for udskolingseleverne. Derudover har han varetaget funktioner som koordinator og tillidsmand. Fra SDU i Odense har Anders en mastergrad i moderne tysk.

Foto: Klaus Holsting