Her præsenteres artikler om Fondens støtte til at styrke undervisningen i den danske folkeskole samt interviews med personer med faglig indsigt i folkeskolen. Læs også om støttede projekter.

Foto: Dimitri Karastelev

Skolen har brug for endnu stærkere fælleskaber efter corona

Thomas Illum Hansen, der er leder af Center for Anvendt Skoleforskning, giver sit bud på hvad folkeskolen, og alle der arbejder med den, især kan lære af nedlukninger og hjemmeundervisning under corona.

Læs interviewet med Thomas Illum Hansen

 

Foto: Klaus Holsting

Skoler og kommuner skal kigge hinanden over skulderen

Både skoler og kommuner kan med fordel i højere grad bruge hinandens erfaringer på tværs. Det vurderer Per B. Christensen, der er et af de syv medlemmer af Fondens vurderingsudvalg.

Læs interview med Per B. Christensen

Foto: Colourbox

Samarbejde om bedre børneliv

Hvordan kommer man i mål med skoleudvikling og kulturforandringer i et helt skolevæsen? Det er de ved at finde svarene på i Aarhus Kommune

Læs artikel om initiativet ‘Stærkere Læringsfællesskaber’

Foto: Klaus Holsting

Vi kan finde svaret på det meste sammen

Vejlederne kan komme stærkere i spil i skolen. Det mener Sine Tjerrild Bruhn, der er lærer og et af de seks medlemmer i vurderingsudvalget for A.P. Møller Fondens folkeskoledonation.

Læs interview med Sine Tjerrild Bruhn

Foto: Lizette Kabré

Ja, vi er krævende på kvalitet

Støtter I kun kæmpestore projekter? Og hvorfor er I besværlige at samarbejde med? Sekretariatsleder Hans Kristian Kristensen svarer her på nogle af de spørgsmål, A.P. Møller Fonden ofte får til Folkeskoledonationen.

Læs interviewet med Hans Kristian Kristensen

Foto: Besyv

Tag ordet med dit

Elever i femten 4. klasser har rykket sig markant gennem et initiativ, hvor lærere og læsevejledere har været på efteruddannelse og undervist eleverne efter et 28-lektioners forløb med fokus på ord og betydning.

Læs artikel om projektet ‘Tag Ordet med Dig’

Nødvendigt med en mere ligeværdig skole

Børns sociale baggrund har fortsat alt for stor indflydelse på, hvordan de klarer sig i livet. Skolen har en stor opgave med at udligne sociale forskelle, mener norske Thomas Nordahl, der er professor i pædagogik og et af de seks medlemmer i vurderingsudvalget hos A.P. Møller Fondens folkeskoledonation.

Læs interviewet med Thomas Nordahl

Foto: Colourbox

Forvaltningen som coach, dirigent og blå blink

Erfaringerne viser, at forvaltningsledelsen spiller en væsentlig rolle for, om et projekt bliver til nye vaner eller ender i skolernes dueslag. Få to skolechefers perspektiver på denne opgave.

Læs artikel om forvaltningsledelse

Foto: ARKEN Undervisning

Kompetenceudvikling, der går i lærerhjertet

Når lærere udvikler undervisning sammen med andre fageksperter, booster det fagligheden og motivationen hos både lærere og elever. Tre lærere fortæller om deres oplevelse af samarbejde med fagfolk på hhv. et stadsarkiv, et kunstmuseum og et teater.

Læs artikel om tre projekter med fokus på åben skole

Foto: Kristine Mengel

Strategisk ledelse sætter spor på hele skolen

I Odense har kommunens 33 skolers ledelser været med i et projekt, der skal styrke de enkelte skolers lederskab og samle skoleledelserne i netværk på tværs af skoler.

Læs artikel om projektet ‘Kvalificering af skolernes lederskab’

Foto: House of Creativity

Vejledere spydspids for udvikling

Sønderborg har fået uddannet vejledere på alle kommunens 17 skoler inden for fem forskellige fagfelter. Der er etableret fem videnshuse, hvor vejlederne er organiseret og kan hente inspiration og sparring.

Læs artikel om projektet ‘City of Educational Change and Learning Design’

Foto: Tønder Kommune

Et boost til tysk i grænselandet

I Aabenraa har alle børn nu tysk fra 3. klasse og i Tønder fra 0. klasse. Alle tysklærere i de to kommuner har fået kompetenceudvikling, og der er udviklet undervisningsforløb, som lærere i hele landet kan få glæde af.

Læs artikel om projektet ‘Tidlig tysk på skemaet’

Foto: Læringscenter Randers

En ny værktøjskasse

På alle Randers’ 22 skoler bliver der arbejdet med professionelle læringsfællesskaber. En ‘Åben-dør-uge’, hvor dørene til alle undervisningslokaler stod åbne, blev et effektivt startskud til afprivatisering af undervisningen på Blicherskolen.

Læs artiklen om  ’Professionelle læringsfællesskaber’

 

Publikationer

Samarbejde mellem folkeskoler og kulturinstitutioner
Læs om de væsentlige erfaringer fra tre initiativer, hvor folkeskoler har samarbejdet med kulturinstitutioner:
Samarbejde mellem folkeskoler og kulturinstitutioner


Brikker til en midtvejsstatus

I perioden 2014 – 2020 var der bevilget i alt 745 mio. kr. til 174 initiativer under Folkeskoledonationen. Læs om udviklingsarbejdet i publikationen:
Brikker til en midtvejsstatus


Fem temaer på tværs af 153 initiativer
Læs om de væsentligste erfaringer fra de første 153 initiativer, som modtog støtte fra A.P. Møller Fondens Folkeskoledonation:
Notat om skoleudvikling