Vurderingsudvalg

Alle ansøgninger behandles af et vurderingsudvalg, som består af personer med relevante kompetencer i forhold til folkeskoleområdet

Vurderingsudvalget og Fondens sekretariat i arbejde under forårets ansøgningsrunde i 2016. Foto: Lizette Kabré
Medlemmerne er udpeget i deres personlige egenskab. Her (fra venstre) skoleleder Jette Præstholm, professor Jens Rasmussen og professor Jesper Strandskov. Foto: Lizette Kabré
Sine Tjerrild Bruhn er en af flere uddannede lærere i udvalget og arbejder bl.a. som praksisnær konsulent i Københavns Kommune. Foto: Lizette Kabré
Professor Thomas Nordahl (tv.) forsker i pædagogik og er Vurderingsudvalgets norske medlem. Foto: Lizette Kabré
Jette Præstholm (tv.) og Per B. Christensen (th.) har begge mangeårig erfaring med skoleledelse som hhv. skoleleder og kommunal børne- og kulturdirektør. Foto: Lizette Kabré

Fonden har nedsat et udvalg bestående af seks personer med relevante kompetencer i forhold til folkeskoleområdet. Medlemmerne udskiftes løbende og er udpeget for en periode på et år med mulighed for forlængelse. Fondens direktør er formand for udvalget.

Det er udvalgets opgave at vurdere ansøgningerne og bevilge støtte til de projekter, som vurderes at kunne gøre en forskel i folkeskolen. I tilfælde af bevillinger på mere end 5 mio. kr. træffer Fondens bestyrelse beslutning efter indstilling fra vurderingsudvalget.

Udvalget mødes jævnligt for at behandle ansøgninger, få faglige input og diskutere aktuelle udfordringer i folkeskolen. Dets medlemmer indgår desuden i den løbende opfølgning på støttede indsatser.

PER B. CHRISTENSEN

Har mangeårig erfaring med skoleledelse på kommunalt niveau og er en aktiv skribent og oplægsholder om temaer som folkeskole, uddannelse, kultur og ledelse. Per B. Christensen arbejder for, at folkeskolen skal være mere åben for nye idéer, og for at lærings- og udviklingsprocesser kan bakkes op af dygtige ledere på skolerne og i kommunerne. I 2013 blev han formand for Akkrediteringsrådet for de videregående uddannelser og er desuden tidligere formand for Børne- og Kulturchefforeningen og for det udvalg, der barslede med forslag til en ny læreruddannelse i 2012. Per B. Christensen er uddannet lærer. Han har været direktør på børne- og kulturområdet i Næstved Kommune i næsten 20 år, og beskæftiger sig forsat indgående med skoleledelse, skoleudvikling og lærernes grund-, efter- og videreuddannelse i forskellige sammenhænge.

THOMAS NORDAHL, PROFESSOR

Er ophavsmand til den pædagogiske analysemodel LP-modellen, som i dag bliver anvendt på 500 danske skoler med i alt 200.000 elever. Thomas Nordahl er norsk forsker i pædagogik og har gennem sin forskerkarriere særligt beskæftiget sig med læringsmiljøer, klasseledelse og undervisningsdifferentiering. I hjemlandet Norge har han som faglig ekspert bl.a. været involveret i evalueringer af den nye norske læreruddannelse og den norske skolereform 'Kunnskapsløftet'. Thomas Nordahl er oprindeligt uddannet lærer og har en embedseksamen og en ph.d.-grad i pædagogik. Han er i dag professor og centerleder på Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark.

JETTE PRÆSTHOLM, SKOLELEDER

Sætter ambitiøse mål for sin skole og har gennem mange år engageret sig i at skabe den bedste folkeskole for elever, forældre og personale. Jette Præstholm arbejder dedikeret med skoleudviklingsprojekter og tror på, at dét at tilegne sig ny viden er en forudsætning for at udvikle sig. Som foredragsholder har hun rejst Danmark rundt med oplæg om bl.a. skole- og teamudvikling, inklusion og elevplaner, og på Sorømødet i 2013 holdt hun oplæg om ro og klasseledelse. Jette Præstholm er uddannet lærer og efteruddannet i skoleledelse. Hun har været skoleleder på Brårup Skole i Skive siden 1998.

SINE TJERRILD BRUHN, LÆRER

Er optaget af, hvordan den viden, der allerede er på skolerne, kan omsættes til gavn for elevernes læring. Hun arbejder engageret for at skabe en observations- og sparringskultur, hvor læreren og teamet reflekterer over egen praksis og finder nye løsninger med eleven i fokus. Dette med de faglige vejledere og ressourcepersoner i en aktiv rolle. Sine Tjerrild Bruhn er uddannet lærer og læsevejleder. Efter i en årrække at have arbejdet på Brønshøj Skole bl.a. som lærer i udskolingen, vejleder og koordinator af skolens ressourcecenter, har Sine siden sommeren 2016 arbejdet som praksisnær konsulent i Københavns Kommune. Her arbejder hun med teamudvikling, synlig læring, vejlederrollen og vejledningskultur på andre københavnske folkeskoler.

JENS RASMUSSEN, PROFESSOR

Er dansk skoleforsker med bredt internationalt kendskab til uddannelsessektoren i lande som Canada, Singapore, Norge og Vietnam. Som forsker er Jens Rasmussen specialiseret i læreruddannelse, læring og læringsteori og bruger sin faglige ekspertise i en række råd og udvalg i dansk og international sammenhæng. For tiden er han bl.a. formand for Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning, medlem af følgegruppen for den nye norske læreruddannelse og medlem af det norske Ludvigsen udvalg om fremtidens skole. Jens Rasmussen er oprindeligt uddannet lærer og har en kandidat- og ph.d.-grad i pædagogik. Han er i dag professor på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet.

JESPER STRANDSKOV, PROFESSOR

Brænder for uddannelsesinnovation og er stærkt optaget af, hvordan it-understøttet undervisning samt innovative og aktiverende læreprocesser kan øge læringsudbyttet hos elever og studerende. Som universitetsdekan, programdirektør og studieleder har han mangeårig erfaring med uddannelsesinnovation og -ledelse samt kvalitetssikring og akkreditering af uddannelser. Han har stået i spidsen for en række kompetenceudviklingsprojekter inden for læring og pædagogik og har særlige kompetencer i ledelses- og organisationsudvikling af videns- og uddannelsesinstitutioner. Jesper Strandskov er professor, dr.merc. ved Institut for Marketing & Management, Syddansk Universitet.

HENRIK TVARNØ, DIREKTØR

Direktør i A.P. Møller Fonden, Henrik Tvarnø, er formand for Vurderingsudvalget. 

Læs om ansøgningsmulighederne her