Fremtidens Spejderhytte

Den A.P. Møllerske Støttefond har givet en bevilling til et kvalitetsløft af faciliteter for spejderne og FDF.

Den A.P. Møllerske Støttefond har givet en bevilling til et kvalitetsløft af faciliteter for spejderne og FDF. Bevillingen går til udvikling af Fremtidens Spejderhytte som forventes doneret til op til 25 lokale foreninger. For at komme i betragtning skal foreningen have et konkret behov for nye faciliteter, der vil gøre en mærkbar forskel for foreningens mulighed for at skabe aktiviteter for børn og unge.

Ansøgningsperiode

Ansøgningsfristen er udløbet. Uden for ansøgningsperioden er det ikke muligt at sende ansøgninger.

Hvad kan søges?

Der kan søges om at modtage et eksemplar af Fremtidens Spejderhytte. Hytten er en mindre facilitet, der er udviklet for at understøtte udeliv og udeaktiviteter ifm. lokale spejder- og FDF-foreningers børne- og ungeaktiviteter. Hytten er et bæredygtigt alternativ til større hytter, og er resultatet en af en brugerinddragelsesproces og efterfølgende arkitektkonkurrence.

Fremtidens Spejderhytte er tegnet af Arkitektfirmaet LETH & GORI i samarbejde med Rønnow Arkitekter, ABC Rådgivende Ingeniører og VEGA Landskab. Læs mere om hytten på spejderne.dk

Hvem kan søge?

Ansøger er en eller flere samarbejdende lokale spejder- eller FDF-foreninger, som:

  • Har et konkret behov for at erstatte eksisterende nedslidte faciliteter eller mangler faciliteter til faste ugentlige aktiviteter til foreningens børne- og ungeaktiviteter.
  • Har mulighed for at få opført en ny hytte/kredshus på en velegnet grund med mulighed for tilslutning til el, vand og bortledning af spildevand. Grunden skal være ejet af foreningen selv eller være lejet med en brugsaftale af længere varighed.

Hvordan ansøges?

Der er oprettet et særskilt ansøgningsskema for Fremtidens Spejderhytte. Foreningen skal besvare en række konkrete spørgsmål, som vil indgå i den samlede vurdering af ansøgningen.

I ansøgningsskemaet skal besvares en række spørgsmål om:

  • Foreningens størrelse, aktiviteter, udfordringer og planer for fremtiden
  • Foreningens eksisterende faciliteter, standen på faciliteterne, placering og anvendelse
  • Foreningens bidrag i form af ressourcer og frivillig arbejdskraft

Der skal vedlægges en række bilag som dokumentation bl.a. billedokumentation, kort over grunden, budget for egenfinansiering, senest godkendte årsregnskab m.v.

Hvad kræves af foreningen?

Den lokale spejder- eller FDF-forening har som ansvar at løse en række stedsspecifikke opgaver på forsvarlig og sikker vis enten vha. frivillig arbejdskraft eller ved at finansiere ekstern hjælp til at løse opgaverne til bl.a.:

  • Rydning af grund i nødvendigt omfang samt rydning af tilkørselsvej og byggepladsareal
  • Nedrivning af evt. eksisterende bygninger samt miljøundersøgelser og bortskaffelse af affald
  • Reetablering af udearealer på grunden efter endt byggeri m.v.
  • Overholdelse af myndighedskrav ifm. udvendig belysning, parkering, regnvand m.v.
  • Egenfinansiering af tilslutning til el, vand og bortledning af spildevand

Derudover skal en eller flere nøglepersoner indgå i dialog og samarbejde med Fonden m.fl. gennem alle byggeriets faser herunder være behjælpelig med diverse oplysninger ifm. byggesagsandragende.
Foreningen skal i det omfang, der er behov, selv anskaffe løst og fast inventar, hårde hvidevarer og stå for belysning inde og ude samt skiltning.

Egenfinansiering – Budgetskema

Vejledning – foreningens leverancer

Ansøgningsprocedure

Forud for afsendelse af ansøgning anbefales det at kontakte projektkonsulent Sofie Sjöblom hos Spejderne. Gennem en indledende dialog afklares praktiske forhold med henblik på at kvalificere en eventuel ansøgning. Skrivbar budgetskabelon kan ligeledes rekvireres hos Sofie Sjöblom.

Kontakt Sofie Sjöblom +45 22 22 94 29 / sofie.sjoblom@spejderne.dk

Vurdering foretages af Fonden på baggrund af ansøgning og uddybende dialog med ansøger.

Læs desuden svar på ofte stillede spørgsmål på Spejdernes hjemmeside.

Læs mere:

Sådan kommer ’Fremtidens Spejderhytte’ til at se ud – Spejderne

Fremtidens Spejderhytte – Illustrationer

Ansøgningsportal

ANSØG DEN A.P. MØLLERSKE STØTTEFOND
Ansøgningsfristen er udløbet. Det er ikke muligt at sende ansøgninger uden for ansøgningsperioden.

 

SPØRGSMÅL?

Ved spørgsmål i forbindelse med oprettelse af ansøgerprofil eller indsendelse af ansøgning, kontakt venligst projektkonsulent Sofie Ilsøe Sjöblom på sofie.sjoblom@spejderne.dk

Tekniske spørgsmål til ansøgningsportalen kan rettes til support@grant.nu

Læs desuden svar på ofte stillede spørgsmål på Spejdernes hjemmeside