Sådan søges støtte fra Renoveringspuljen for spejdere og FDF

Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget midler til bæredygtig renovering for spejdere og FDF.

Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget 80 mio. kr. til et kvalitetsløft af faciliteter for spejderne og FDF. En mindre del af bevillingen går til en renoveringspulje, hvor der kan søges støtte til bæredygtig renovering af hytter/kredshuse. Puljen er primært tiltænkt hytter/kredshuse, som er i en stand, hvor renovering er påkrævet og kan gøre en mærkbar forskel ift. at forlænge hyttens levetid.

Ansøgningsperiode
Der kan ansøges Renoveringspuljen af to omgange i 2023. Første ansøgningsrunde var i perioden 9. januar til 30. april 2023. Anden ansøgningsrunde løber fra juni til september 2023. Uden for ansøgningsperioden er det ikke muligt at sende ansøgninger.

Hvem kan ansøge?
Renoveringspuljen kan ansøges af lokalforeninger fra spejderne og FDF, som ejer en hytte på enten egen, kommunal eller lejet grund.

Hvad kan der ansøges om støtte til?

Der kan søges støtte til bæredygtig renovering. Bæredygtig renovering kan for eksempel være istandsættelse af hytten/kredshuset med bæredygtige materialer, isolering, energioptimering eller lignende. Det er afgørende, at renoveringen medvirker til at forlænge hyttens levetid og forbedrer anvendelsesmulighederne. Ved ansøgningsbeløb over 100.000 kr. skal vedlægges nyere Tilstandsrapport, som dokumentation for at renovering af hytten kan svare sig ift. hyttens almene stand.

Hvordan ansøges?

Der er oprettet et særskilt ansøgningsskema for renoveringspuljen. Foreningen skal besvare en række konkrete spørgsmål, som vil indgå i den samlede vurdering af ansøgningen.

I ansøgningsskemaet skal besvares en række spørgsmål om:

  • Foreningens størrelse, aktiviteter, udfordringer og planer for fremtiden
  • Hytten/kredshusets stand, placering og anvendelse
  • Renoveringsprojektets indhold, omfang og forventede effekt

Der skal vedlægges en række bilag som dokumentation bl.a. billedokumentation, byggeteknisk gennemgang for bygning til fritidsformål (for ansøgninger over 100.000 kr.), budget, tidsplan, tilbud/plan for renoveringen, årsregnskab med videre.

På baggrund af ansøgningen foretages en samlet vurdering af de indkomne ansøgninger, og der udvælges hvilke renoveringsprojekter, som vil modtage støtte. Man kan forventes svar på ansøgningen inden sommerferien.

Læs desuden svar på ofte stillede spørgsmål på Spejdernes hjemmeside.

Læs mere om Fondens bevilling til kvalitetsløft af spejderhytter i hele landet.

SPØRGSMÅL?

Ved spørgsmål i forbindelse med oprettelse af ansøgerprofil eller indsendelse af ansøgning, kontakt venligst projektkonsulent Sofie Ilsøe Sjöblom på sofie.sjoblom@spejderne.dk

Tekniske spørgsmål til ansøgningsportalen kan rettes til support@grantone.dk

Læs desuden svar på ofte stillede spørgsmål på Spejdernes hjemmeside