Røde Kors-frivillige får nye kræfter

Foto: Røde Kors, Mathilde Bech Foto: Røde Kors, Mathilde Bech

Den A.P. Møllerske Støttefond støtter den landsdækkende frivillige indsats fra Røde Kors for at bekæmpe de mentale følger af coronanedlukningen.

I dag oplever flere end 380.000 i alle aldre i Danmark alvorlig ensomhed ifølge en undersøgelse fra Københavns Universitet. En del af dem har fået endnu vanskeligere ved at opsøge og deltage i fællesskaber efter uger og måneder alene på grund af corona.

Med en treårig donation på 14,7 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond får Røde Kors bedre muligheder for hjælpe ensomme efter coronanedlukningen. Det kommer til at ske gennem Røde Kors stærke netværk af frivillige og deres engagement i de lokale fællesskaber.

Mange af Røde Kors tilbud for at hjælpe ensomme har været lukket ned. Det er en krævende opgave at få genstartet fordi de både planlægges og gennemføres af frivillige, der selv har været nødt til at isolere sig og passe på sig selv. Den treårige donation er derfor væsentlig for genopbygningen af det frivillige netværk i Røde Kors og deres landsdækkende indsatser. Især indsatser rettet mod psykisk sårbare og udsatte familier får en høj prioritet.