I ”Barnets ven” får socialt udsatte børn mellem 6 og 12 år en slags reservestoresøster eller -bror. Foto: Thomas Arnbo

Barnet mødes hver 14. dag med en ung frivillig, der både kan støtte barnet og fungere som rollemodel. Foto: Thomas Arnbo

Rollemodellen og barnet vælger aktiviteter sammen, så barnet oplever positiv indflydelse på sit eget liv. Foto: Thomas Arnbo

Gennem uddannelse bliver de frivillige rustet til at arbejde med barnets trivsel, sociale kompetencer og personlige udvikling. Foto: RBU

To gange om året er der fællesarrangementer for deltagerne – her en tur i Fårup Sommerland. Foto: RBU Aalborg

Fælles interesseområder spiller en afgørende rolle, når Red Barnet Ungdom matcher et barn og en frivillig. Foto: Thomas Arnbo

Red Barnet Ungdom - Barnets ven

Rollemodellers succes med at udvikle udsatte børns sociale kompetencer forebygger marginalisering

Frivilligt arbejde er en vigtig faktor i det danske samfund. Op mod 2 mio. danskere engagerer sig ifølge SFI, i bl.a. idrætsklubber og sociale projekter. En af dem er den 24-årige Josefine Calundan, der nu i et halvt år har været en slags reservestoresøster for Fiona på 9 år i rollemodelsprojektet “Barnets ven”. 

Projektet, som Red Barnet Ungdom står bag, er målrettet børn mellem 6 og 12 år. De fleste bor i socialt udsatte boligområder, men med i projektet er også børn, der vokser op i familier med sociale udfordringer eller få økonomiske ressourcer. Disse grupper af børn har markant dårligere opvækstbetingelser end andre børn. 

Støtte til positiv udvikling 

“Forskningen viser, at det ikke er gunstigt for et godt børneliv at vokse op i et udsat boligområde”, fortæller projektleder Nicolas Christiansen fra Red Barnet Ungdom.

De fleste af børnene i projektet bor i socialt udsatte boligområder. Foto: Thomas Arnbo

Familierne har typisk et begrænset netværk og kun lidt kendskab til, hvad der foregår uden for boligområderne. Og selvom forældrene gerne vil lade barnet deltage i fritidsaktiviteter, er der tit ikke råd. Børnene bliver derfor let afskåret fra fællesskaber og aktiviteter uden for boligområdet. Dermed bliver deres verdensbillede i overvejende grad påvirket af et nærmiljø, hvor de kan møde normer og omgangsformer, der konflikter med holdninger uden for boligområdet, uddyber Nicolas Christiansen. 

Opgaven for de frivillige, der er mellem 20 og 30 år, er dels at støtte barnet i en positiv udvikling ved at være nærværende i barnets liv, dels at tage børnene med til aktiviteter uden for boligområdet og at introducere dem til det lokale fritids-, forenings- og kulturliv. På den måde ser barnet andre sider af det danske samfund og får mulighed for at indgå i nye fællesskaber. Samtidig bliver en velfungerende “storebror” eller “storesøster” et forbillede, der repræsenterer positive roller, normer og holdninger. 

Aktiviteter forhandles 

Josefine og Fiona er ét af 150 par, der lige nu er midt i et projektforløb, hvor begge binder sig for minimum ét år. 68 af børnene er etnisk danske, mens 82 har anden etnisk baggrund. Målet er, at 450 børn fortsætter med deres unge rollemodel, når projektperioden slutter i sommeren 2017. “Barnets ven” er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond med 2,35 mio. kr. 

Som alle andre i projektet mødes Fiona og Josefine hver 14. dag. Sidst foregik det hjemme hos Josefine, hvor de tegnede og bagte, fortæller Josefine Calundan, som til daglig er studerende: “Nogle gange har Fiona idéer til aktiviteter. Hun vil altid gerne i Tivoli, men hun elsker især svømning. Så vi tager tit i svømmehallen, men vi kommer også i sportsforeninger eller leger i det fri”. 

Et vigtigt element i projektet er, at rollemodellen og barnet forhandler sig frem til, hvad de skal lave sammen. På den måde oplever barnet at få indflydelse på sit liv, og at det er muligt at ændre vilkårene for sig selv og sine omgivelser.

Sammen med de frivillige får børn adgang til fællesskaber uden for deres boligområde, bl.a. ved de to årlige udflugter med andre deltagere. Foto: Red Barnet Ungdom

“Der er fokus på barnets trivsel, sociale kompetencer og personlige udvikling. Det aspekt ruster vi de unge frivillige til at arbejde med, når vi uddanner dem”, siger Nicolas Christiansen, der mener, at projektet kan være med til at bryde en negativ social arv. Josefine Calundan er meget bevidst om netop projektets vifte af formål: “Det drejer sig jo bl.a. om at bidrage til den positive sociale udvikling. Når jeg planlægger aktiviteterne, tænker jeg derfor meget over, at Fiona kan udvikle sit sociale netværk, at hun lærer at kombinere det sjove med det lærerige, og at hun får nogle succesoplevelser”. 

Ung med yngre-modellen

Det unikke ved “Barnets ven” er, at rollemodellerne selv er unge. Det skaber øjenhøjde i relationen og gør, at barnet ikke opfatter rollemodellen som en autoritet, men mere som en god ven eller en storebror/storesøster, man har tillid til. Den lille aldersforskel betyder samtidig, at de to ofte har sammenfaldende interesser f.eks. inden for sport, musik og fritid. Derfor spiller fælles interesseområder også en afgørende rolle, når Red Barnet Ungdom matcher et barn og en frivillig. 

Det er et bevidst valg, at projektets målgruppe er mellem 6 og 12 år. Forskning fra bl.a. Det Kriminalpræventive Råd viser, at jo yngre børnene er, jo lettere er det at påvirke og ændre en negativ udviklingskurs, fortæller Nicolas Christiansen. 

Den relativt lille aldersforskel skaber øjenhøjde i relationen mellem barnet og den unge. Foto: Thomas Arnbo

“Ung med yngre”-modellen kan dog også være en udfordring, synes Josefine Calundan: “Det er en balancegang at være en “tydelig voksen” og samtidig være den, man har sjove oplevelser sammen med og et tillidsfuldt storesøsterforhold til. Den balance er jeg blevet bedre til i løbet af det første halve år. Det er meget givende at være frivillig i projektet, og jeg oplever også, at Fiona synes, det er rart at have denne én til én-kontakt, særligt fordi hun er del af en større søskendeflok”. 

Evaluering af børnenes trivsel 

Nicolas Christiansen er sikker på, at børn, der ikke får støtte i stil med “Barnets ven”, er langt mere udsatte. De risikerer at blive marginaliserede og glide ind i det miljø, der ofte præger et socialt udsat boligområde. 

Red Barnet Ungdom har sammen med SDU, Syddansk Universitet, tilpasset og videreudviklet en analysemetode, så projektet kan måle, om aktiviteter og samvær med rollemodellen øger barnets trivsel. Det sker ved at tegne et billede af barnets trivsel indledningsvis og igen efter ét år. De første før-målinger er foretaget i marts 2015. Når de første rollemodelspar har afsluttet et fuldt forløb medio 2016, forventer Red Barnet Ungdom at have de først eftermålinger klar.

Redaktionen afsluttet novmber 2015

FAKTA

PROJEKT: Barnets ven
ORGANISATION: Red Barnet Ungdom
PERIODE: 2014-2017
STED: Aalborg, Aarhus, Randers, Horsens, Vejle, Esbjerg, Odense, København og Københavns Vestegn
OMFANG: 450 børn mellem 6-12 år, 500 frivillige
STØTTE: 2,35 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
ANDEN STØTTE: Det Obelske Familiefond, Edith & Godtfred Kirk Christiansens Fond og Augustinus Fonden
SAMARBEJDSPARTNERE: Børnerådgivere, familierådgivere og skolesocialrådgivere i de kommuner, der henviser børn
SE MERE:  Red Barnet Ungdom