Historie

Skibsreder A.P. Møller og hans amerikanske hustru, Chastine Mc-Kinney Møller.
Sit første rederi stiftede A.P. Møller i 1904 i barndomshjemmet Villa Anna i Svendborg.
A.P. Møller var formand for Fonden fra 1953 indtil sin død i 1965, hvorefter sønnen skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller overtog posten. Foto: Scanpix
Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, barnebarn af A.P. Møller, har været formand for Fonden siden 2012. Foto: Linda Kastrup
Fonden har til huse på Esplanaden i denne bygning fra 1856 af arkitekt G.F. Hetsch. Kunstner ukendt.

Rettidig omhu ligger bag stiftelsen af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal i 1953. Skibsreder A.P. Møller frygtede efter 2. verdenskrig, at hans livsværk før eller siden ville blive overtaget af danske eller udenlandske spekulanter − og med sine tre børns samtykke organiserede han derfor i 1946 rederiet som en familiefond. Fonden fik overdraget en betydelig del af A.P. Møllers formue, og fundatsen gjorde det muligt at styre virksomhedens overordnede principper.

Syv år senere blev familiefonden delt i to, og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal dannedes. Den nye fond overtog langt størstedelen af den oprindelige fondskapital, og efter A.P. Møllers død blev den suppleret med yderligere en stor aktiepost i rederiet.

Fordele og formænd

Koblingen mellem virksomhed og fond var fordelagtig for en skibsreder, der ikke mindst huskes for sin evne til at tænke langsigtet og forebygge problemer. Rederiet var sluppet gennem de turbulente krigsår, men krigen havde vist, hvor hurtigt og indgribende økonomiske og politiske forhold kan ændre sig. Den dag i dag sikrer fondsstrukturen, at virksomheden A.P. Møller - Mærsk har solide rammer at navigere inden for.

Fonden har været og vil fortsat være tæt knyttet til familien. A.P. Møller var formand for Fonden indtil sin død i 1965, hvorefter sønnen skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller overtog posten. Da Mærsk Mc-Kinney Møller afgik ved døden i foråret 2012, blev hans yngste datter, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, ny formand.

A.P. Møllers fonde

A.P. Møller oprettede en lang række fonde, hvor af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (oprettet i 1953) er den største og historisk har indoptaget flere af de mindre fonde, mens andre ikke længere er virksomme.

I dag henter den selvstændige A.P. Møllers Fond for islandske studerende sine midler i A.P. Møller fonden, som desuden rummer Fonden til Lægevidenskabens Fremme og som varetager administrationen af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Ultimo 2013 stiftede A.P. Møller Fonden et Holdingselskab, A.P. Møller Holding A/S, med henblik på styrkelsen af sit aktive ejerskab og den samlede koncerns finansielle fleksibilitet.

SE NUVÆRENDE BESTYRELSE
FAKTA