Det Grønne Museum

Kreditering: Det Grønne Museum

Foto: Det Grønne Museum

A.P. Møller Fonden har bevilget 11 mio. kroner til første etape af Det Grønne Museums udstillingssatsning, der i én sammenhængende fortælling skal formidle jagtens, skovens, landbrugets og madens danmarkshistorie. Gennem en moderne og interaktiv udstilling skal museet fortælle historien om menneskets liv i og med naturen på tværs af museets fire emneområder. Udstillingen vil også sætte fokus på, hvordan menneskets jagt efter det bedste liv også har haft store konsekvenser for vores omgivelser.

For Fonden har det været vigtigt at bidrage til formidlingen om, hvilken rolle mennesket har spillet i naturen. Det er en viden, som er særlig betydningsfuld, når samfundet i de kommende år skal tage flere og større beslutninger om klima, bæredygtighed og biodiversitet.

De to etaper af Det Grønne Museums Danmarkshistorie bliver en sammenhængende tidsrejse med mennesket i centrum gennem de sidste 13.000 år. I første udstillingsetape, der forventes åbnet i 2023, fortælles historien fra nutiden og tilbage til tiden omkring Anden Verdenskrig. I udstillingen vil publikum kunne se museets ikoniske genstande og blive klogere på menneskets ageren i nogle af de mest skelsættende år for vores planet.

I den anden etape, der forventes at åbne i 2026, fortsætter rejsen fra 1950 og helt tilbage til Istiden.

Fakta om Det Grønne Museum

  • Det Grønne Museum er det nationale museum for jagten, skoven, landbruget og maden. Museet er et statsligt museum under Kulturministeriet.
  • Museet har til huse på Gammel Estrup sammen med Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.
  • Det Grønne Museum er resultatet af fusionen mellem det tidligere Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (Hørsholm) og det tidligere Dansk Landbrugsmuseum (Auning).
  • Museets samling rummer mere end 77.000 genstande inden for de fire emneområder.
  • Udstillingsarealet er på ca. 5500 m2, og rundt om museet findes 75 hektar med bl.a. historisk køkkenhave, økologisk landbrug og husdyr af gamle danske racer.

FAKTA

PROJEKT: Udstillingsprojekt om menneskets liv i og med naturen
ORGANISATION: Det Grønne Museum
PERIODE: 2021-2023
STØTTE: 11 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
ANDEN STØTTE: Augustinus Fonden, Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond samt museets egen medfinansiering