Museum Tirpitz

Nyt museum samler rav, landskabs- og besættelseshistorie under samme tag i spektakulær udstillingsarkitektur

I et fredet klitlandskab ved Blåvand i Vestjylland ligger den massive betonbunker Tirpitz, som besættelsesmagten efterlod ved krigens afslutning i 1945. Tirpitz hører under Varde Museum og har siden 1991 været åben for publikum med en mindre plancheudstilling om bunkerens bygningshistorie og menneskene bag.

Den nye museumsbygning er gravet ind i klitterne og forsvinder næsten i det fredede landskab ved Tirpitz. Foto: Vardemuseerne

Med støtte fra A.P. Møller Fonden har Tirpitz nu fået selskab af en nyopført museumsbygning, hvorved et længe næret ønske fra museet om mere tidssvarende udstillingsforhold omsider realiseres. 

Antitese til en bunker
Det er arkitektfirmaet BIG, Bjarke Ingels Group, som står bag den nye bygning, og arkitekterne har spundet videre på idéen om ’det usynlige museum’ også kendt fra deres spektakulære Søfartsmuseum i Helsingør. Set udefra fremstår det nye Museumscenter Blåvand på alle måder som antitesen til Tirpitz-bunkerens mørke, lukkede og tunge udformning. Museumscenter Blåvand er gravet ind i en gammel jordrampe lige bag Tirpitz, og således integreret i landskabet udgøres museets hjerte af en åben plads, der griber ud mod alle verdenshjørner via fire arme, som strækker sig ud i det omkringliggende klitlandskab.

Adgang til museet sker gennem det fredede klitlandskab. Foto: Vardemuseerne
De skrånende tagflader er bearbejdet, så de minder om det omkringliggende landskab. Foto: Frederik Lyng / BIG
Museets hjerte er en åben plads med fire arme, som strækker sig ud i klitlandskabet. Foto: Vardemuseerne
I det nye museum kan man bl.a. opleve udstillinger om bunkere og besættelsen. Foto: Vardemuseerne
Museet er bygget i en gammel jordrampe fra besættelsestiden, der her ses, inden arbejdet gik i gang. Foto, nov. 2014: Esben Mauritsen

Adgangen til museet sker gennem klitterne, hvad enten man kommer fra vejen og går langs bunkeren eller ankommer ude fra terrænet efter en gåtur. Fra indgangen på pladsen føres man over en stålbro til billetsalg, café og butik. Selve udstillingsområdets fire gallerier ligger under terræn, men høje vinduespartier sørger for, at dagslyset strømmer ned i udstillingsområdet, så rummene fremstår lyse og lette og giver kig til naturen oppe i terræn.

Områdets mange turister kan vandre op over de marehalmsbeklædte tagflader ved bunkeren - og blive fristet til at lære mere inde på museet. Foto: Vardemuseerne Områdets mange turister kan vandre op over de marehalmsbeklædte tagflader ved bunkeren - og blive fristet til at lære mere inde på museet. Foto: Vardemuseerne

Usynligt og til at vandre på
Den arkitektoniske gevinst ved at være gravet ind i klitterne er, at museet næsten forsvinder i landskabet. På den måde forstyrrer bygningen de fredede omgivelser mindst muligt, når den titter frem med sine overraskende gangpassager ind i det bakkede terræn og ind til den åbne museumsgård. Den tilstræbte effekt med at skjule byggeriet opnås ved, at museets skrånende tagflader er bearbejdet, så de minder om det omkringliggende klitlandskab med dets karakteristiske vegetation og bakkede former.

Museumsgæster og andre interesserede kan vandre op over de marehalmsbeklædte tagflader, præcis som man forcerer de nærliggende klitter. Fra tagets toppunkter er der kig ned i det åbne gårdrum og videre ned i de fire udstillingsgallerier, og hvor end man vender blikket, mødes det af hav og klitter, så langt øjet rækker.

Tre museer under samme tag
Det nye Museumscenter Blåvand erstatter tre enkeltinstitutioner, der tidligere har ligget hver for sig. Danmarks største ravsamling, som igennem mange år befandt sig i Oksbøl 15 km fra kystlinjen, er nu flyttet tilbage til det sted, hvor ’nordens guld’ findes i store mængder, og hvor historierne om materialet og dets anvendelse hører hjemme.

I nye udstillinger kan man nu komme tæt på kulturhistorien om de barske levevilkår på Vestkysten. Foto: Vardemuseerne I nye udstillinger kan man nu komme tæt på kulturhistorien om de barske levevilkår på Vestkysten. Foto: Vardemuseerne

Side om side med ravsamlingen kan man nu møde kulturhistoriske beretninger om, hvordan Vestkystens beboere gennem tiderne har kæmpet med naturen og havet i en barsk overlevelsesmanøvre. Endelig åbner en helt ny udstilling om Vestkystens mange bunkers og Anden Verdenskrig, og selve Tirpitz-bunkeren er omdrejningspunkt for fortællingen om det største menneskeskabte bygningsværk ved Vesterhavet og de mennesker, der byggede og bemandede det. Et fjerde udstillingsrum i den nye museumsbygning vil fremover have vekslende udstillinger med aktualitetspræget indhold.

De tre institutioner vinder alle ved at få nye forhold i en spektakulær arkitektonisk ramme, fortæller museumsdirektør Claus Kjeld Jensen. Han understreger, at de i samlet form opnår langt større gennemslagskraft med formidlingen af Vestkystens historie og natur.

Fra billetsalget er der kig ud i det åbne gårdrum. Foto: Vardemuseerne Fra billetsalget er der kig ud i det åbne gårdrum. Foto: Vardemuseerne

Hav, rav og historie
Udover Tirpitz står han dagligt i spidsen for områdets mange mindre museer, og Claus Kjeld Jensen betoner det magtpåliggende i at imødekomme stedets tusindvis af turister med anderledes oplevelsesbåret og målrettet formidling af høj kvalitet. For Blåvand er velbesøgt, påpeger han. Næst efter København er stedet landets mest besøgte målt på ferieovernatninger pr. år. Turisterne tiltrækkes naturligvis af Vesterhavet, men også af mulighederne for at tilbringe tid i det vidtstrakte klitlandskab og plantagerne, som er Blåvands unikke særkende. En undersøgelse har imidlertid vist, at turisterne også er interesserede i at få viden om landskabet, området og dets historie.

Et blandet publikum tilgodeses
Med den nye museumsbygning styrker museet således både sin formidling og sin evne til at tilgodese en sammensat gruppe turister fra de oplevelsesorienterede, der sjældent går på museum, over de videbegærlige familier til klassiske museumsgæster, for hvem et besøg er en integreret del af ethvert ferieophold. Men når det er sagt, er det nok ikke helt hen i vejret med en forventning om, at turisterne også vil være tiltrukket af at lægge vejen forbi det nye Museumscenter Blåvand for at opleve landskab, bygning, historie og mennesker flyde sammen på nye, uventede måder i en helt usædvanlig museumsarkitektur.

Redaktionen afsluttet juni 2017

Tags

Byggeri og restaurering Kunst og kultur