Danevirke Museum

Nordens største forsvarsværk får nyt museum

Visualisering: Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Det historiske museum ved Danevirke i Sydslesvig vil i de kommende år blive erstattet af et nyt og mere tidssvarende museumsbyggeri på 1900 m2. Det nye museum er formgivet med inspiration fra voldanlægget og er nænsomt tilpasset landskabet. Museumsbygningen viser i form og udtryk stor respekt for den historiske og landskabsmæssige sammenhæng, som er UNESCO verdensarv. Bygningen vil få en transparent og imødekommende facade, som åbnes imod hovedvolden og inviterer de besøgende i parken indenfor i lyse og venlige rum. Der er desuden skabt en række forudsætninger for, at museet kan blive et bæredygtigt byggeri.

Ambitionen med det nye museum er både at skabe optimale rammer om en ny udstilling om Danevirkes historie, plads til aktiviteter og ophold for alle, som vil nyde naturen og de historiske rammer.

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, formand for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, udtalte i forbindelse med Fondens donation:

Det ny museum forventes at åbne i slutningen af 2024. Danevirke Museum drives af Sydslesvigsk Forening (SSF), som er det danske mindretals kulturelle hovedorganisation syd for den dansk-tyske grænse.

Fakta om Danevirke
Danevirke er Nordens største forsvarsværk og et afgørende fortidsminde i danmarkshistorien. I dag består det af volde og mure. Siden 2018 har forsvarsværket haft status af UNESCO-verdenskulturarv.

Visualisering: Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Danevirke menes at være blevet skabt og udbygget år 500–1200 for at sikre rigets grænser mod syd. Det strakte sig tværs over Jylland mellem fjorden Slien og floden Trenen. Så sent som i krigen 1864 fungerede Danevirke som forsvarsværk efter, at det i 1850 var blevet befæstet med skanser og kanonpladser. Under 2. Verdenskrig planlagde tyskerne at anlægge et panserforsvar på stedet, men efter en appel fra danskerne om at skåne Danevirke, blev arbejdet afbrudt. Lokaliteten blev fredet i 1950, og har siden haft stor betydning for dansk identitet.

Det kommende museum bygges af Sydslesvigsk Forening, der også hidtil har drevet det eksisterende museum. Sydslesvigsk Forening er det danske mindretals kulturelle hovedorganisation.

FAKTA
PROJEKT: Nyt Danevirke Museum
ORGANISATION: Sydslesvigsk Forening
STED: Danevirke
ARKITEKT: Lundgaard & Tranberg Arkitekter
PERIODE: 2021-2024
STØTTE: 64 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
ANDEN STØTTE: 13 mio. kr. fra Augustinus Fonden. Derudover støtter den danske stat og den tyske delstat Slesvig-Holsten driften af det kommende museum med hver 1 mio. kr. om året.