Nyudviklet behandlingsmetode kan hjælpe børn og unge, der har traumer eller oplever vold i familien. Foto: DIGNITY

Gennem systematisk behandling skal forældreevnen og tilliden genopbygges i de ofte voldsramte familier. Modelfoto: Colourbox.com

DIGNITY er et nationalt center med speciale i rehabilitering af svært traumatiserede flygtninge. Modelfoto: Colourbox.com

I flygtningefamilier, hvor den ene eller begge forældre har været udsat for tortur, er der stor risiko for, at børnene bliver udsat for omsorgssvigt eller vold. Følgerne efter tortur kan nemlig have meget voldsomme konsekvenser for, hvordan et menneske tackler sin hverdag.

DIGNITY har med støtte fra blandt andet A.P. Møller Fonden udviklet en forskningsbaseret behandlingsmetode og igangsat et behandlingsprojekt, der tager højde for de traumatiserede familiers særlige situation.

FAKTA 

PROJEKT: Udvikling af behandlingsmetode og behandling
ORGANISATION: DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur
OMFANG: 90-120 børn og unge op til 18 år
PERIODE: 2015-2018
STØTTE: 5,8 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
ANDRE BIDRAG: Bikubenfonden, Augustinus Fonden og DIGNITY
SE MERE: DIGNITY