Et helle til far og hans børn

Mandecentret støtter mænd, der oplever kriser efter skilsmisser. Især er der fokus på børnene

Den A.P. Møllerske Støttefond har støttet Mandecentrets lokaler og boliger i Esbjerg, Aarhus og København. Foto: Lizette Kabré
Børnevenlige rammer er vigtige for at støtte far-barn-kontakten. Foto: Lizette Kabré
Efter 10 års intensiv brug trænger Mandecentret på Christianshavn til en renovering. Foto: Lizette Kabré
Blandt andet skal køkkenfaciliteter og boliger gøres mere præsentable, hjemlige og trygge. Foto: Lizette Kabré
Man kan bo på Mandecentret i tre-fire måneder, med mulighed for forlængelse. Foto: Lizette Kabré

Mange mænd oplever akut krise i forbindelse med en skilsmisse, fordi de søger hjælp for sent. Det kan udvikle sig til en social glidebane, hvor de risikerer at miste jobbet og kontakten til deres børn. Måske kommer de også ud i et misbrug, forklarer Teddy Jalk, forstander på Mandecentret i Esbjerg: ”Mænd har ofte svært ved at sætte ord på det, de føler, og der kan gå lang tid, inden de erkender, at de har en krise. Samtidig kan det være svært for mænd at bede om hjælp”.

Og så står manden på gaden og må sofasurfe hos venner. Men det fungerer ikke i længden, og det er her, jobbet kan komme i fare.
Andy Pedersen, koordinator, Mandecenteret Esbjerg

Siden 2015 har mænd i Esbjerg-området imidlertid kunnet få rådgivning og støtte i Mandecentret. Den selvejende institution driver lignende tilbud i Odense, Aalborg, Midtjylland, Aarhus og København.

I marts 2017 fik afdelingen i Esbjerg egne lokaler med plads til rådgivning og botilbud til fem mænd. Foto: Mandecentret, Esbjerg I marts 2017 fik afdelingen i Esbjerg egne lokaler med plads til rådgivning og botilbud til fem mænd. Foto: Mandecentret, Esbjerg

Behov for egne lokaler i Esbjerg
I de første år delte Esbjerg-afdelingen lokaler med andre frivillige organisationer. Det var ikke ideelt, idet det afholdt nogle af de potentielle brugere fra at søge hjælp, fordi det ikke virkede diskret nok. Der var heller ikke plads til, at Mandecentret kunne etablere botilbud til de boligløse brugere, sådan som man kan på centrene i de fire andre store byer. Og det er en væsentlig aktivitet, for oftest er det manden, der forlader hjemmet, påpeger Andy Pedersen, der er koordinator i Esbjerg: ”Manden tænker, at det er bedst for konen og børnene, at han trækker sig, så børnene beholder den hverdag, de har sammen med mor. Og så står manden på gaden og må sofasurfe hos venner. Men det fungerer ikke i længden, og det er her, jobbet kan komme i fare”.

Udover eget værelse har beboerne i Esbjerg fælles stue, køkken og badeværelse. Foto: Mandecentret, Esbjerg Udover eget værelse har beboerne i Esbjerg fælles stue, køkken og badeværelse. Foto: Mandecentret, Esbjerg

Et stort ønske blev derfor opfyldt, da afdelingen i Esbjerg i marts 2017 kunne leje egne lokaler med plads til både rådgivning og et botilbud til fem mænd. Den A.P. Møllerske Støttefond har støttet møbleringen af lokaler og boliger med 500.000 kr.

Fonden har også tidligere støttet indretningen af afdelingerne i Aarhus og på Christianshavn i København, ligesom Fonden netop har givet tilsagn om at støtte en renovering på Christianshavn, der efter 10 års intensiv brug trænger til en opdatering.

Mest rådgivning men også botilbud
Langt de fleste brugere kommer for at få rådgivning. Der er således 10-15 gange flere, der benytter rådgivningstilbuddene end botilbuddene.

I centrene kan mænd få rådgivning om bl.a. økonomi, juridiske spørgsmål og den følelsesmæssige side af et parbrud. Foto: Lizette Kabré I centrene kan mænd få rådgivning om bl.a. økonomi, juridiske spørgsmål og den følelsesmæssige side af et parbrud. Foto: Lizette Kabré

Også her er målgruppen almindelige og velfungerende mænd. Rådgivning gælder bl.a. økonomi, bodeling og andre juridiske spørgsmål. Det kan også bare være et ønske om hjælp til at skabe overblik over situationen og de forskellige muligheder. ”Mange mænd har egentlig nok i en samtale. Dem ser vi ikke igen”, uddyber Andy Pedersen. Desuden kan medarbejderne tilbyde at være bisidder i samværssager, ligesom centeret tilbyder parrådgivning, hvis det kan være vejen frem.

På landsplan er der 25 medarbejdere og 100 frivillige rådgivere, herunder også terapeuter og psykologer, der kan bistå med terapi og samtaler om den følelsesmæssige side af et parbrud.

Børnene i centrum
En central opgave for afdelingerne af Mandecentret er at støtte mændene i, at far-barn-kontakten bevares, og at mændene får redskaber til den nye faderrolle.

En af boligerne på Mandecentret på Christianshavn, der i den kommende renovering skal gøres mere egnede til, at børn kan overnatte. Foto: Lizette Kabré En af boligerne på Mandecentret på Christianshavn, der i den kommende renovering skal gøres mere egnede til, at børn kan overnatte. Foto: Lizette Kabré

Det stiller høje krav til de fysiske rammer i rådgivningen og boligerne. De skal være præsentable, hjemlige og trygge for børnene, ligesom boligen skal være egnet til, at børn kan overnatte i weekenden, men i nogle få tilfælde bor børnene hos far.

I den kommende renovering på Mandecentret på Christianshavn lægger direktør Morten Kjær Egebjerg da også stor vægt på, at huset bliver mere børnevenligt: ”Der skal være velegnede legefaciliteter. Selv om det er svært at lave et fast legemiljø pga. pladsen, vil vi løfte det hele et stort niveau i forhold til i dag. Et andet krav er, at det skal præge miljøet i alle afdelingerne, at mange beboere er fædre og har ansvar i forhold til børn. Derfor er det også total alkoholfrit.”

Har man misbrugsproblemer, kan Mandecentret ikke tilbyde at hjælpe, før det er afhjulpet, supplerer Teddy Jalk: ”Børn skal ikke møde en, der er beruset eller har en svær diagnose, så de bliver bange. Hvis man passer sin behandling, prøver vi alligevel at se, om vi kan gøre et eller andet for manden”.

Voksende behov for botilbud
I Esbjerg er der også fokus på, at børnene føler sig hjemme. ”Børn må gerne kunne ses og høres. Der er legetøj og børnemøbler, så man kan sidde og tegne. Vi har også en lille gave, som faren kan give dem, så vi kommer børnene i møde. Og så taler vi med mændene om, hvordan det går, så vi kan støtte, hvis der er noget problematisk fx om overlevering”, siger Andy Pedersen.

I Esbjerg er der indrettet med legetøj og børnemøbler, så børn føler sig velkomne. Foto: Mandecentret, Esbjerg I Esbjerg er der indrettet med legetøj og børnemøbler, så børn føler sig velkomne. Foto: Mandecentret, Esbjerg

I de to lejligheder i Esbjerg er der plads til henholdsvis to og tre beboere. Der er også plads til, at deres børn kan overnatte. Bent og Mads deler for tiden den ene bolig. De har hver deres værelse og er fælles om den store stue, badeværelse og køkken med alt nødvendigt grej. Bent har boet her i fire måneder, og han siger leende, at han bliver boende, indtil han bliver smidt ud. Han har det rigtig godt her og får en god støtte af medarbejderne. Mads er far til to børn på et og tre år, så for ham er det vigtigt, at der er plads til børnene i weekenden.

Udover kontakt til centrets medarbejdere og frivillige kan beboerne også have socialt samvær i de fælles køkkener. Foto: Lizette Kabré Udover kontakt til centrets medarbejdere og frivillige kan beboerne også have socialt samvær i de fælles køkkener. Foto: Lizette Kabré

Som udgangspunkt kan man bo på Mandecentret i tre-fire måneder, mens nogle få ophold forlænges i indtil et år. Sammen med kommunen vurderer forstanderne hver tredje måned, om opholdet skal fortsætte. Behovet for en midlertidig bolig er stort. Teddy Jalk har måttet skuffe tre, som havde håbet, at de kunne få et værelse. På længere sigt er det derfor et ønske at udvide antallet af værelser i Esbjerg. I København har man taget konsekvensen af presset. Inden for kort tid står syv nye værelser klar i en satellitenhed på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg.

Driften og løn til de faste medarbejdere finansieres via servicelovens paragraf 110, som til dagligt bliver kaldt loven om boformer.

Redaktionen afsluttet november 2017 

Tags

Bolig Børn/Unge Restaurering Social