Mændenes hjem

For mennesker med stofafhængighed er tryghed og værdighed ingen selvfølge. Mændenes Hjem renoveres for at skabe netop det

Mændenes hjem moderniseres og udvides med bl.a. en ny etage, så der bliver plads til husets mange funktioner. Illustration: Albjerg & Buchardt arkitekter

I Mændenes Hjem på hjørnet af Istedgade og Lille Istedgade i København er døren altid åben for udsatte mennesker, og det tilbud bliver især benyttet af mennesker med et massivt forbrug af narkotiske stoffer. Mændenes Hjem er placeret midt i Danmarks største åbne stofscene, og brugerne tilhører den måske mest udsatte gruppe borgere af alle, forklarer forstander på Mændenes Hjem Ivan Christensen: ”De har det rigtig dårligt. Mere end otte ud af ti har stofafhængighed som livsvilkår og tager typisk hårde stoffer som for eksempel heroin og kokain, ofte i kombination med indtag af medicin, ofte også alkohol og hash”.

Siden åbningen i 1961 har bygningen ikke været gennemgribende renoveret. Foto: Mændenes hjem
Med udvidelsen bliver der plads til større værelser. Illustration: Albjerg & Buchardt arkitekter
Manglende plads og lys er i dag med til at begrænse brugernes trivsel. Foto: Mændenes hjem
Et sundt måltid til lav pris er et af husets tilbud til udsatte borgere. Foto: Mændenes hjem
Det nye spiseområde skal indbyde til en rolig pause. Illustration: Albjerg & Buchardt arkitekter

Cirka halvdelen af de mennesker, som kommer på Mændenes Hjem, er tillige hjemløse og lever på gaden eller sover på herberg eller i en natcafé. De fleste lever uden kontakt til deres familie, og halvdelen har behandlingskrævende sindslidelser. I gennemsnit har de oveni fem-syv behandlingskrævende somatiske sygdomme. Infektioner er almindelige, det samme er dårligt helede brud, livsstilssygdomme og tandproblemer. Gennemsnitsalderen er 40 år, omkring 80 procent er mænd, og mange tilbringer en stor del af deres liv i fængsel.

Både akut og langsigtet hjælp
Brugernes mange og komplekse problemer betyder, at mange ikke får den hjælp, de har behov for, er Ivan Christensens erfaring. Eksempelvis er det vanskeligt for hospitaler at håndtere stofafhængige, som kan have svært ved f.eks. at møde på et bestemt tidspunkt hos en læge og i det hele taget at indordne sig under det etablerede system. Og blandt Københavns tilbud til hjemløse er der ud over Mændenes Hjem kun ganske få, som er specialiseret i at tage imod borgere i massiv stofafhængighed.

Kontaktstedet ved indgangen får bedre plads til de mange daglige brugere. Illustration: Albjerg & Buchardt arkitekter Kontaktstedet ved indgangen får bedre plads til de mange daglige brugere. Illustration: Albjerg & Buchardt arkitekter

Mændenes Hjem er en selvejende institution, der fra ejendommen i Istedgade og flere andre adresser på Vesterbro driver en række social- og sundhedsfaglige tilbud efter aftale med Københavns Kommune. Dagligt henvender 5-700 besøgende sig. For mange af dem er besøg på Mændenes Hjem det eneste pusterum i et kaotisk og meget udsat liv på gaden, fortæller forstanderen.

Brugerne kan komme lige ind fra gaden uden henvisning og få både langsigtet og akut hjælp. Eksempelvis er et sted at sove i fred en sjælden luksus for mange af de mest udsatte mennesker. Bygningen i Istedgade rummer derfor herberg, hvor man kan få tilbud om en enkelt overnatning eller ophold i længere tid.

Brobygning til andre tilbud
Umiddelbart inden for hoveddøren findes desuden et rum, der blandt andet fungerer som akut-soverum, hvor man kan lægge sig på gulvet og sove nogle timer. Akut-soverummet er også vente-, opholds- og kontaktsted, hvor brugere kan tale med en medarbejder eller købe et sundt måltid mad til lave priser. Ved siden af ligger husets stofindtagelsesrum, Skyen, hvor brugere kan fixe eller ryge deres stoffer i rolige og hygiejniske omgivelser. 

Sundhedsklinikken bliver i fremtiden til en hel afdeling med flere senge. Foto: Mændenes hjem Sundhedsklinikken bliver i fremtiden til en hel afdeling med flere senge. Foto: Mændenes hjem

Huset har også en sundhedsklinik, hvor brugere kan blive tilset af en sygeplejerske, og der er en tandklinik bemandet af frivillige tandlæger. Det kortsigtede formål er at opfylde helt basale menneskelige behov som mad, et bad og en seng at sove i, og det har Mændenes Hjem rigtig mange positive resultater med i hverdagen, vurderer Ivan Christensen.

Det langsigtede mål med Mændenes Hjem er brobygning til det etablerede social- og sundhedssystem. Medarbejderstaben tæller derfor blandt andet en del socialrådgivere. ”Vi kræver ikke af brugerne, at de skal ændre deres tilværelse, men hvis de ønsker det, så støtter vi dem i det. Vi bygger bro til mere almindelige hjælpetilbud ved at afklare, hvilken konkret hjælp de har brug for, og ved at støtte brugerne i at lave aftaler og møde op”, fortæller Ivan Christensen. 

Fra herberg til multihus
Ejendommen i Istedgade blev opført i 1961 til hjemløse mænd, som kom om aftenen, fik en seng at sove i og gik igen om morgenen.

En ny etage bygges ovenpå 4. salen, der også udvides ligesom stueplanet. Illustration: Albjerg & Buchardt arkitekter En ny etage bygges ovenpå 4. salen, der også udvides ligesom stueplanet. Illustration: Albjerg & Buchardt arkitekter

I dag kan det betegnes som et ”multihus” med døgnåbent, langt flere aktiviteter og derfor også flere medarbejdere end dengang, blandt andet fordi brugernes problemstillinger gradvist er blevet mere komplekse. De sociale og sundhedsfaglige tilbud har længe været åbne for begge køn, og siden 2017 har kvinderne også kunnet bo på Mændenes Hjem. Alt dette stiller ændrede krav til bygningen, som ikke tidligere er blevet gennemgribende renoveret og moderniseret. Det sker derfor nu.

Med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond udvides ejendommens areal med en tredjedel – blandt andet ved at tilføje en ekstra etage. Det giver plads til større værelser, hvoraf nogle får eget bad, der bliver mulighed for skærmede afsnit til de mest kaotiske brugere, og der bliver oprettet en ny sundhedsafdeling med flere senge samt lokaler til møder og administration. Kontaktstedet ved indgangen får også flere kvadratmeter.

Med en ny gårdhave får brugerne et roligt uderum. Illustration: Albjerg & Buchardt arkitekter Med en ny gårdhave får brugerne et roligt uderum. Illustration: Albjerg & Buchardt arkitekter

Værdigere rammer på vej
Ændringerne vil give mere værdige forhold og endnu bedre tilbud til brugerne, når moderniseringen er fuldt gennemført i 2023, håber og forventer forstanderen: ”Alle mennesker har brug for at blive behandlet med værdighed, og vi vil formentlig kunne opnå endnu bedre resultater for brugerne”.

Den nye indretning sikrer samtidig større tryghed for medarbejderne i form af bedre flugtveje, og huset bliver fremtidssikret, så der er plads til at møde kommende brugeres behov i årtier frem, forventer han.

Som led i moderniseringen laves en del af gården om til en hyggelig gårdhave. Det vil gavne både brugere og naboer, forudser Ivan Christensen: ”Mange af vores brugere lever deres liv i det offentlige rum, men har samme behov for et roligt og rekreativt uderum som andre borgere, og når vores brugere kan trække ind i haven, håber jeg, at husets naboer vil glæde sig over, at det er et flot hus, hvor de trygt går forbi”.

Redaktionen afsluttet september 2019

Tags

Byggeri og restaurering Sociale indsatser Sundhed