Inderhavnsbro i Københavns Havn

Ny infrastruktur i havnen som både gående og cyklende har taget til sig, sagde Fondens formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla ved Inderhavnsbroens åbning. Talen bringes her:

Inderhavnsbroen går fra Nyhavn til Grønlandske Handels Plads på Christianshavn. Foto: Troels Heien, Københavns Kommune
Den brede bro har god plads til både gående og cyklister. Foto: Troels Heien, Københavns Kommune
Respekt for det eksisterende arkitekturmiljø var afgørende, da valget faldt på denne broløsning. Foto: Jasper Carlberg
Inderhavnsbroen er ikke kun en forbedring af byens infrastruktur, men også en oplevelsesbro midt i havnen. Foto: Jasper Carlberg
Broen har hverken måttet udgøre en hindring for de sejlende eller for den frie indsejling til Nyhavn. Foto: Troels Heien, Københavns Kommune

"Hr. Overborgmester
Hr. Teknik- og miljøborgmester
Mine Damer og Herrer"

Inderhavnsbroen blev indviet d. 19. august 2016 af bl.a. Fondens formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla. Foto: Troels Heien, Københavns Kommune Inderhavnsbroen blev indviet d. 19. august 2016 af bl.a. Fondens formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla. Foto: Troels Heien, Københavns Kommune

"Den store norske maler Edvard Munch har flere gange malet og trykt det samme, ikoniske motiv: En kvinde, der står på en bro og skriger højt - med ansigtet mod tilskueren eller himlen (det hed oprindelig "Fortvivlelsen", men er nu kendt som "Skriget"). Jeg forstår bedre og bedre dette motiv - heldigvis i meget konkret betydning.

Havde der i de senere år ikke været spærret af på landjorden, ville det have været fristende at gå ud for enden af de genstridige skydebroer over Inderhavnen.

For dér at skrige højt og dermed få luft - for min og bestyrelsens desperation over den konstant uafsluttede byggeproces. Når dét så er sagt, skal desperationen IKKE tage overhånd. Den tilhører fortiden. Og vi er jo trods alt ved målet - ENDELIG står vi her i dag. For at fejre et prægtigt bygningsværk.

En bro med pragtudsigt til alle

Denne sommer har de københavnske cyklister fået et nyt spillerum. En bro, der binder Indre By sammen med Christianshavn. Den grønne, cyklende storby bliver dermed mere sikker og mere attraktiv.

Der er plads på broen til, at de passerende kan nyde et eftertænksomt ophold midt i havnen. Foto: Troels Heien, Københavns Kommune Der er plads på broen til, at de passerende kan nyde et eftertænksomt ophold midt i havnen. Foto: Troels Heien, Københavns Kommune

Og det er ikke kun en cykelbro for de hurtige "cykelmyg", der suser forbi de langsommere forældre med børn i barnesædet og alle os andre normalcyklister! Det er tillige en oplevelsesbro, der forbinder byområderne med kulturinstitutioner og den store fortælling om Københavns maritime historie. Og ikke mindst er det en bro for de gående, der tilmed kan nyde et eftertænksomt ophold midt i havnen. Med pragtudsigt.

Aktiviteten i havnen bevares

At bygge bro er noget, vi er vant til her i landet. Det hænger naturligt sammen med vor geografi - de mange øer, de mange fjorde og bælter, der skal krydses. I begyndelsen var sejlads løsningen på de fleste transportbehov, men i takt med, at menneskene valgte også at bevæge sig over land, blev broen nødvendig.

Fra Inderhavnsbroen er der prægtig udsigt hele vejen rundt - bl.a. til Operaen på Dokøen. Foto: Jasper Carlberg Fra Inderhavnsbroen er der prægtig udsigt hele vejen rundt - bl.a. til Operaen på Dokøen. Foto: Jasper Carlberg

Så at bygge en relativt kort bro over Københavns havn - fra Nyhavn til Grønlandske Handels Plads - måtte jo forekomme at være en overkommelig opgave. Den var trods alt kun beregnet til fodgængere og cyklister. Omend den skulle kunne åbnes for skibe og sejlbåde. Helt i overensstemmelse med vores tidligere formand Mærsk Mc-Kinney Møllers store veneration for Københavns Havn og det brede indløb. Aktiviteten i havnen skulle bevares, og broen skulle ikke udgøre en hindring for de sejlende, ej heller for den frie indsejling til Nyhavn.

Internationale navne bag

I samarbejde med A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal udskrev Københavns Kommune en international konkurrence om et brosystem, der ville sikre en "næsten" tørskoet gang fra Kgs. Nytorv til Operaen og andre spændende steder på Christianshavnersiden. De tre små broer over kanalerne blev tegnet af den tyskfødte arkitekt Dietmar Feichtinger, der lever og arbejder i Paris, mens konkurrencen om den længere Inderhavnsbro blev vundet af den polskfødte arkitekt Cezary Bednarski, der bor i London. Mere internationalt kunne det ikke blive!

Men konkurrencen var anonym, og der var stor samklang i komiteen, der valgte. Begge vinderforslag var overbevisende og udviste stor respekt for det eksisterende arkitekturmiljø dér, hvor de skulle opføres.

Med sin S-kurvede form forbinder broen tidligere adskilte bykvarterer. Foto: Jasper Carlberg Med sin S-kurvede form forbinder broen tidligere adskilte bykvarterer. Foto: Jasper Carlberg

Har været værd at vente på

Det er adskillige gange blevet gengivet i dansk presse, hvor megen ærgerlig og næsten uforståelig modgang byggesagen blev ramt af. Ikke småting, og det betød jo også, at broerne og tilknyttede anlæg samlet blev langt dyrere end forudset, og at både fond og kommune måtte til lommerne yderligere en gang (ikke helt optimalt!)

Når vi i Fonden har affundet os med at vente og vente, er det i forvisningen om, at den store Inderhavnsbro, som vi indvier i dag, har været værd at vente på. Det er den bl.a. pga. af sin spændende S-kurvede form, sin egenartede lukkemekanisme, den særlige oplevelse, som passagen tæt ved vandet midt i havnen giver os alle, samt dens funktion: At forbinde tidligere adskilte bykvarterer, ja hele bydele, på en helt ny og attraktiv måde.

Som en silkeorm i måneskin

Vi har også glædet os til at se broens mange kvaliteter: Det smukke rækværk, det fint udtænkte aftenlys (som vi jo kan nyde ekstra i den mørke årstid), dens bredde, som gør passagen bekvem og sikker, samt de opholdssteder midt på broen, hvorfra man kan nyde havnen og byen. Selv havde jeg en næsten magisk oplevelse af broen og af en broåbning forleden i måneskin. Det var som en silkeorm, som langsomt strakte sig frem og tilbage. Smidigt, stille og badet i et fantastisk lysskær. Mennesker rundt om mig klappede spontant! 

Allerede i brug

Debat har der været - det er helt naturligt - og nogle valgte at forholde sig meget kritisk til forslaget om broer over Inderhavnen og de små kanaler. Til gengæld var det rigtig glædeligt at se, hvor meget de små broer allerede blev brugt, også før det samlede broforløb var færdigt.

Mange mødte op for at fejre indvielsen af Inderhavnsbroen og dermed det færdige, samlede broforløb. Foto: Troels Heien, Københavns Kommune Mange mødte op for at fejre indvielsen af Inderhavnsbroen og dermed det færdige, samlede broforløb. Foto: Troels Heien, Københavns Kommune

Vi har i Fonden aldrig tvivlet på disse broer, at de vil blive værdsat og inden længe anset for en helt naturlig - og forhåbentlig elsket - del af Københavns infrastruktur. Og vi har glædet os over Københavns Kommunes dybe engagement i sagen og vilje til at gå i dialog med de lokale for at sikre en god forankring af broerne. I det hele taget har vi - trods de mange bump på vejen - haft et fint og konstruktivt samarbejde med Kommunen, som jeg, på vegne af Fondens bestyrelse, siger tak for.

Let's cross that Bridge!

I will also - on behalf of the Foundation - express our thanks to the architect of the bridge, Cezary Bednarski. We are gratified that YOU were the winner of the competition - and that you, together with us and the municipality - finally overcame all obstacles. The result is a technically advanced, but beautiful bridge. In English you have an expression: "We will cross that bridge when we come to it". It has indeed taken some time to get there.

But: Ladies and gentlemen. Now is the moment: Let's cross that bridge and at the same time congratulate Copenhagen and all its citizens!"

Redaktionen afsluttet september 2016

Tags

Byggeri og restaurering Parker og haver