Operapavillonen udgør både en smuk port til Holmen og en ekstra “foyer” for publikum, der skal til og fra Operaen. Foto: Julian Weyer

Den runde facade af glas mellem to kobberbånd giver 360 graders udsyn. Også det svagt skrånende tag er beklædt med kobber. Foto: Julian Weyer

Tilgængelighed for alle har været vigtig i udformningen af pavillonen, der kan rumme op til 200 ventende passagerer. Foto: Julian Weyer

En specialdesignet bænk i egetræ og messing langs pavillonens buede væg inviterer til at nyde udsigten. Foto: Julian Weyer

Lyssætningen med asymmetrisk ovenlys i taget giver bygningen en særlig lethed og varme, når mørket falder på. Foto: Julian Weyer

Om aftenen præsenterer Operapavillonen sig flot fra københavnersiden, for de tilsejlende og for Operaens publikum inde på balkonerne. Foto: Julian Weyer

Med Operapavillonen har turister, pendlere og besøgende til Operaen fået en smuk port til Holmen samt et sted, hvor de kan stige af og på havnebusserne i læ for vind og vejr. Den cirkelrunde pavillonbygning er placeret på havnebussernes anløbsplads lidt ude i havneløbet syd for selve operahuset. Med plads til to havnebusser, er Operapavillonen med til at sikre en nem afvikling af sejladserne, så publikum og passagerer kan sejle til kaj og gå fra borde uden at vente på, der bliver plads.

Både indvendig og udvendig afspejler design og materialer et samspil med by, havn og den traditionsrige danske skibsfart. Facade og tag er beklædt med kobber, som skaber en synlig sammenhæng med de smukke, fredede brohuse på Knippelsbro og Langebro, og når beklædningen gradvist bliver irgrøn, også hovedstadens mange grønne spir, tårne og tagflader. Rækværk og skilte er i messing, og en specialdesignet bænk i egetræ og messing er monteret langs pavillonens buede væg.

Operapavillonen er rummelig nok til 200 ventende passagerer, og der er ikke alene tænkt over arkitektur og komfort, men også at pavillonen er tilgængelig for alle – både unge og ældre, gangbesværede, synshandicappede og hjælpemiddelbrugere.

FAKTA 

PROJEKT: Operapavillon, anløbsplads for havnebusser
STED: Operaen, København
PERIODE: 2010-2011
ARKITEKTER: C.F. Møller Architects 
BYGHERRE: A.P. Møller Fonden
STØRRELSE: 110 m2
KAPACITET: 200 ventende passagerer
STØTTE: 13,7 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden