ET NYT GRØNT FRIRUM

En af Københavns mest attraktive byggegrunde skal ikke bebygges – men beplantes

Et landskab komponeret til Operaen. Parkens diversitet og farverigdom er en forlængelse af Operaens kulturrigdom. Foto: COBE
Sydøen bliver et rekreativt frirum ud til havnen.
En moderne romantisk park. Træer og stier iscenesættes af forskellige typer belysning, som skal skabe atmosfære og tryghed i parken.
En parkeringskælder er ofte mørk og kold. Operaparkens parkering er lys og imødekommende.
Væksthuset er åbent året og naturen rundt.

Operaparken er doneret af A.P. Møller Fonden som et rekreativt frirum i København. Et rum, hvor naturen sætter tempoet. Et rum, hvor vi for et øjeblik kan lade tiden gå og tankerne flyve.

Baggrunden er lige så praktisk som æstetisk. Operaen har brug for bedre adgangs- og parkeringsforhold. Men vi har alle sammen brug for flere grønne frirum. Sydøen er en af de sidste ledige byggegrunde ud til havnen. Men den er også en af de sidste chancer, vi har for at forstærke denne del af havneforløbets rekreative karakter.


Modelbillede af væksthuset set oppefra.

Der er højere til loftet i en park.
Der er nu en gang højere til loftet i en park. Men i en tid med voldsom byggeaktivitet i hele København kommer naturen mere og mere i klemme, og der bliver længere og længere imellem de grønne frirum. Parken er et frirum og har plads til fordybelse og selvindsigt. Når man ikke bare nyder udsigten.


De internationale københavnske haver.
København har – bogstaveligt talt – en smuk tradition for haver. Lige siden de første skibe med eksotiske frø fra hele verden anløb Københavns havn, har det grønne slået rod. Københavns smukkeste grønne områder blev opført i 1700- og 1800-tallet, hvor København var en smeltedigel af handel og indtryk fra de store verdenshave. Operaparken henter inspiration fra flere af byens vartegn, fra Frederiksberg Have og Botanisk Have til Landbohøjskolens natur- og miljøvidenskabelige have.


En moderne romantisk park.
Parken har små søer og plæner, ligesom den bringer artsrigdom og biodiversitet til inderhavnen. Træer og stier iscenesættes af forskellige typer belysning, som skal skabe atmosfære og tryghed i parken. Farverne skifter med årstiderne, men det organiske formsprog skaber overraskelser og uforudsigelighed hele året.


Et landskab komponeret til Operaen.
Parkens diversitet og farverigdom er en forlængelse af Operaens kulturrigdom. De fire årstider er tænkt ind i beplantningen, som byder velkommen til både hjemlige planter og mere eksotiske indslag. I alt vil parken afspejle 6 forskellige temaer: Den engelske have, Hvid nordisk skov, Rød nordamerikansk skov, Egeskoven, Kirsebærlunden og Det tropiske væksthus.


Klimasikring.
I de seneste år har byer været udsat for større og flere skybrud end hidtil. Klimaudfordringen gør det endnu mere nødvendigt at tænke håndtering af vind og vejr ind i arkitekturen. I Operaparken hjælpes regnvandshåndteringen på vej af en let øget topografi og grønne tage, som tilsammen giver et større grønt overfladeareal. De stærke vinde, som kan opstå ved vandet, ledes over parkens løvtag, hvilket sikrer læ i parken.


Væksthuset er åbent året og naturen rundt.
Centralt i parken ligger et organisk formet væksthus med café. Gemt imellem parkens træer opstår et rum i rummet, hvor indsigt er vigtigere end udsigt. Væksthuset virker som et lysende hjerte, hvorfra parkens stier og vandløb forgrener sig. Væksthusets midte er en nedgang til parkeringen. Fra caféen kan den besøgende følge med i parkens evige forandring.


Den underjordiske parkering.
En parkeringskælder er ofte mørk og kold. Operaparkens parkering er lys og imødekommende. Farvetoner og materiale skaber sammenhæng med havet og parken. Væksthuset vil definere kælderens midte og trække både parkens lys og planter med sig, så parkeringsoplevelsen bliver en fortsættelse af parkens ro og imødekommenhed.


Et økologisk og økonomisk kredsløb.
Med landskabsplanen er der lagt op til at anvende en bred palet af forskellige plantearter, som bidrager til en høj biodiversitet samt habitat for insekter og fugle. Lige fra hjemmehørende arter til de mere eksotiske. Den underjordiske parkering og den overjordiske park udgør et både økologisk og økonomisk kredsløb. Ligesom regnvand genanvendes til vanding, finansierer indtægterne fra parkeringen parkens drift og vedligehold.


Operaparkfondens hjemmeside

COBEs arkitektoplæg

Pressemeddelelse

Download pressebilleder

Download fotos fra pressemøde 3.9.2019

Tags

Anlæg/Parker