Operaparken

Operaparken er navnet på det nye grønne frirum, som kommer til at ligge i hjertet af København på Sydøen mellem Operaen og Papirøen. Parken bliver et rekreativt område med plads til fordybelse, og hvor den fredelige park sætter tempoet lidt ned.

Operaparken er inspireret af 1800-tallets romantiske haver og romantikkens landskabsmalerier. I parken vil man kunne opleve træer, planter og blomster fra hele verden, som er nøje udvalgt efter deres farvemæssige variation hen over året. Parkens flora vil således skifte udseende, duft, farver og tæthed efter årstiderne og afhængigt af, hvor i parken man opholder sig.

Parken kommer til at bestå af seks forskellige haver med landskabelige temaer fra hele verden: Nordamerikansk skov, Dansk egeskov, Orientalsk skov, Engelsk have, Nordisk skov og Det tropiske væksthus. Den frodige bund vil desuden fortsætte på parkens trappehustage, som vil bestå af vilde og blomstrende græsser.

Det organisk formet væksthus kommer til at ligge centralt i Operaparken med en café og vinterhave. Beplantningen i væksthuset er anderledes end i resten af parken, hvor planterne kan tåle det danske klima. I væksthuset etableres Middelhavsforhold ved hjælp af solpanelerne på Operaens tag. Væksthuset leder ned til et underjordisk parkeringsanlæg i to etager med 300 parkeringspladser. Parkeringspladser, som er fremtidssikret med rige muligheder for opladning af el-biler.

En moderne romantisk park med seks forskellige haver.
Det tropiske væksthus set fra det underjordiske parkeringsanlæg.
Væksthuset café.
Et grønt frirum med diversitet og farverigdom.
Sydøen bliver et rekreativt frirum ud til havnen.
Rampe til parkeringsanlægget med 300 parkeringspladser og mulighed for opladning af el-biler.

Et 12 meter højt Ficus Alii-træ er plantet i væksthusets midte i parkeringsanlægget. Træet vil med sin højde nå op i væksthusets café, hvor gæsterne kan sidde under trækronen og nyde forfriskninger. 

Fra parken og parkeringsanlægget bliver det muligt at komme over til Operaen i ly for vind og vejr.

Klimavenlighed og økologisk kredsløb
Operaparken er designet med tanke på vind og vejr, hvorfor biodiversitet og klimavenlighed er et gennemgående greb. Regnvandet behandles som en særlig ressource for parken og ledes fra tage og belægninger ned i såkaldte forsinkelsesbede. Det overskydende vand ender i underjordiske vandreservoirer, der anvendes til at vande parken. Derudover er materialerne i parken langtidsholdbare og kan genbruges.

Parkens mange forskellige plantearter vil bidrage til biodiversiteten og blive til habitater for insekter og fugle. Lige fra hjemmehørende arter til de mere eksotiske. Den underjordiske parkering og den overjordiske park udgør et både økologisk og økonomisk kredsløb. Ligesom regnvand genanvendes til vanding, vil indtægterne fra parkeringen finansierer parkens drift og vedligehold.

Operaparken er doneret af A.P. Møller Fonden i 2019. Parken forventes at åbne i 2023.
Det danske arkitektfirma COBE har tegnet Operaparken. 

Tags

Byggeri og restaurering Klima og miljø Parker og haver