Kvindekrisecenter Bornholm

Beboerne på kvindekrisecenteret på Bornholm er blandt de mest truede i landet og er søgt mod Bornholm for at komme længst muligt væk. Med et nyt specialbygget hus bliver fokus på tryghed, ro og sikkerhed endnu stærkere.

Den A.P. Møllerske Støttefond støtter opførelsen af landets første nybyggede kvindekrisecenter, fordi placeringen på Bornholm og det nye byggeri kan tilbyde større tryghed for nogle af landets mest udsatte kvinder og børn.

Det nye kvindekrisecenter får plads til seks familier, og vil herudover bestå af fællesarealer, en sansehave samt ambulant behandling og administration. Byggeriet forventes at stå klart inden for få år, når den endelige udformning af projektet er på plads.

FAKTA

PROJEKT: Opførelse af nyt hus til Kvindekrisecenter Bornholm
ORGANISATION: Kvindecenter Bornholm
PERIODE: 2023-2025
STØTTE: 36,5 millioner fra Den A.P. Møllerske Støttefond