Sønderborg Kvinde og Krisecenter er renoveret. Foto: Kirstine Mengel

Den nye indgang er udover rampen forsynet med bedre belysning og automatisk døråbner. Foto: Kirstine Mengel

Indendørs er alle rum nymalede i et farvevalg, der løfter humøret. Foto: Kirstine Mengel

Flytning af vægge har skabt større værelser til kvinderne og deres børn. Foto: Kirstine Mengel

Nye vinduer giver mere lys i hele huset. Foto: Kirstine Mengel

I gårdhaven er der bl.a. bygget en ny mur, så kvinder og børn også kan færdes trygt udendørs. Foto: Kirstine Mengel

Sønderborg Kvinde- & Krisecenter

En omfattende renovering af Sønderborgs Kvinde- & Krisecenter har transformeret bygningen fra en nedslidt villa til et moderne krisecenter.

Huset har blandt andet fået tilbygget et vindfang, som skal forbedre ankomsten til centeret ved at gøre den mere værdig og sikker samt give rummelig og hyggelig plads til ophold såvel som plads til barnevogne og overtøj. Gårdhaven har fået en sikkerhedsmæssig opgradering. Hvor der før var et faldefærdigt hegn, står nu en mur, som på forsvarlig vis skærmer mod den omkringliggende p-plads. Med omlægningen af gårdhaven er der opstået et smukt opholdsrum, der er indrettet til leg, ophold og samvær.

Sikkerhedsaspektet har været højt prioriteret i alle detaljer af renoveringen, men også de indendørsarealer har været prioriteret. Der er skiftet vinduer i hele huset, som har givet mærkbart mere lys i alle rum. Isolering og nye radiatorer har gjort huset til et varmere sted. Alle rum er blevet malet i et farvevalg, der løfter humøret, og etagen hvor kvinderne og børnene bor har fået større værelser og en rummelig repos med indgang til værelserne.

Ambitionen med renoveringsprojektet har været at skabe et hjemligt, rart og sikkert helle for de kvinder og børn, som opholder sig på krisecenteret.

FAKTA

PROJEKT: Modernisering af bygning, omlægning af gårdhave. Opførelse af vindfang og havemur
STED: Sønderborg Kvinde- & Krisecenter
PERIODE: 2016-2017
ARKITEKT: JKA-Arkitekter ApS
HAVEARKITEKT: Hededanmark
BYGHERRE: Sønderborg Kvinde- og Krisecenter
STØTTE: 6,1 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
ANDEN STØTTE: Sønderborg Kommune
SE MERE: Sønderborg Kvinde- & Krisecenter