Neurorehabilitering Midt

Specialdesignet døgnenhed skal gavne borgere, der har fået hjerneskade

Fra den nye døgnenhed bliver der udsigt og let adgang til grønne områder, hvor man kan træne eller slappe af. Visualisering: CASA Arkitekter

En skadet hjerne heler ikke bare lige. Men intensiv og målrettet rehabilitering kan gøre en stor forskel. Region Midtjylland har derfor bygget en ny døgnenhed i Hammel, og her er arkitekturen en del af behandlingen.

Helende arkitektur
Ikke to hjerneskader er ens, men ofte ses basale problemer med at tale, tænke, forstå, huske, finde rundt og bevæge sig. Når det går galt, kan den ramte ende uden job, netværk og selvværd – altså i social udsathed. Derfor er det vigtigt at komme tidligt – og godt – i gang. “De første måneder har man de største muligheder for at opnå udvikling. Jo bedre rehabiliteringen er i den indledende fase, jo større er resultaterne”, fortæller Jens Peter Ilsøe, der er chefkonsulent og koordinator for projekt ’Neurorehabilitering Midt’.

Rehabilitering er indbygget i arkitekturen, bl.a. i en specialdesignet træningstrappe. Foto: CASA Arkitekter

“Vi forventer, at projektet vil have en positiv effekt for borgerne, fordi rehabilitering er indbygget i murstenene og giver mulighed for intensiv træning døgnet rundt. Bl.a. giver den nye bygning mulighed for at kontrollere stimuli på en helt ny måde”, fortæller han og forklarer, at der er stor forskel på, hvor meget og hvordan de ramte lader sig påvirke af stimuli. ”Nogle bliver udtrættet hurtigt, andre lader sig forstyrre eller aflede. Her har vi mulighed for at skabe noget styring på det”.

Bygningen indrettes, så den er nem at finde rundt i, og så den virker rolig og overskuelig. Der er lagt vægt på god akustik, lyddæmpning, stemningsskabende lys og døgnrytmebelysning. Samtidig er naturen trukket indenfor, bl.a. med trælister og naturlige farver, og der er udsigt og let adgang til grønne områder, hvor man kan træne eller slappe af i en særlig sansehave. Man kan selvfølgelig også blive på den store tagterrasse eller den specialdesignede træningstrappe.

Målbar effekt
Den nye døgnenhed, tegnet af CASA Arkitekter, åbner dørene for de første borgere i maj 2021. De 1.622 kvadratmeter vil rumme 10 boliger, fællesrum, fysioterapi, træningskøkken, it-rum, samtalerum og administration. I de 3-6 måneder et ophold typisk varer, vil borgeren modtage fysisk, kognitiv og social træning, mens han eller hun, og de pårørende, omstiller sig til en ny tilværelse.

Dørene åbnes for de første borgere i maj 2021. Foto fra byggeriet december 2020: CASA Arkitekter

Inden de første ti borgere flytter ind, har projektet lavet undersøgelser og inddraget eksperter, medarbejdere og ramte borgere. Og det er nødvendigt, for udgangspunktet for den helende arkitektur er, hvordan den kan understøtte den sundheds- og socialfaglige indsats.

Fonden har derfor støttet byggeriet under fokusområdet ’Socialt byggeri med målbar effekt’ med en donation, der er øremærket specialløsninger og kvalitetsmaterialer samt evaluering og formidling. Og projektet forventer, at det kan betale sig at investere i skræddersyet arkitektur – selvom det koster mere. Målet er, at borgerne skal opnå en 20 % større fremgang i deres målte kognitive og motoriske udvikling, mens 9 % flere skal kunne udskrives til egen bolig.

Projektet opsamler værdifuld viden om, hvordan de faglige indsatser og de fysiske rammer spiller bedst sammen. Effekterne måles af DEFACTUM, som også gennemfører delevalueringer, ligesom resultaterne formidles til fagfeltet. “Det er en evalueringsramme, vi er virkelig glade for”, lyder det fra Jens Peter Ilsøe. “Den er med til at strukturere, at man faktisk kommer til at gøre sig nogle nye erfaringer”.

Redaktionen afsluttet marts 2021

FAKTA

PROJEKT: Neurorehabilitering Midt
ORGANISATION: Region Midtjylland, Tagdækkervej i Hammel
PERIODE: 2019-2022
OMFANG: 25-30 borgerforløb årligt
STØTTE: 9.590.000 kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
EGENFINANSIERING: 31,4 mio. kr.

DET SOCIALE INITIATIV

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område over en femårig periode. Initiativet rettede sig mod at få flere udsatte borgere i uddannelse og arbejde, bryde med den negative sociale arv hos børn og unge og forbedre de fysiske rammer for socialt udsatte borgere.

Læs mere om Det sociale initiativ