Randers Krisecenter

Ny gårdhave til gavn for voldsramte kvinder og børn

Kvinder og børn, der har været udsat for vold i hjemmet, lider ofte under et kraftigt psykisk pres og har derfor i særlig grad brug for trygge fysiske rammer, der indbyder til ro, leg og positivt samvær.

Randers Krisecenter ønsker derfor at ombygge stedets gårdmiljø, så gården i højere grad stimulerer børnenes udvikling, giver kvinderne plads til afslapning og skaber rammerne for fælles aktiviteter.

Ombygningen er baseret på elementer kendt fra sansehaver, der stimulerer sanserne, inviterer til aktivitet og sænker stressniveauet. Foto: Landskabsarkitekt Helle Nebelong

Tryghed og sikkerhed for voldsramte kvinder og børn
Randers Krisecenter er et bosted for kvinder og børn, som har været udsat for fysisk eller psykisk vold. Krisecenteret har eksisteret siden 1981 og er placeret i en fireetagers byejendom med plads til 9 kvinder og 16 børn. Til huset hører en udendørs gårdhave, som for nogle af beboerne af sikkerhedsgrunde udgør deres eneste mulighed for at være udendørs. 

Farvestrålende siddestubbe, en fortællestol, skak- og dam-brikker af træ står klar til at rykke ind i anlægget. Foto: Mestertræ

Bedre fysiske rammer skal styrke mestringsevner
Randers Krisecenter ønsker at skabe et uderum, der giver tryghed og ro for centerets kvinder og stimulerer børnenes leg og læring gennem sanseindtryk.

Målet er at styrke familiernes mestringsevner og mulighed for på sigt at kunne opnå en selvhjulpen tilværelse. Dette er prioriteret højt inden for Den A. P. Møllerske Støttefonds fokusområde ‘Socialt byggeri med målbar effekt’, og Randers Krisecenter har derfor modtaget 1.750.000 kr. til at gennemføre de fysiske forbedringer i gårdhaven og dokumentere deres effekt for beboerne.

I den nuværende gårdhave beskæftiger børn og deres mødre sig typisk med hver deres aktiviteter. Foto: Randers Krisecenter

Gårdhaven i dag og fremadrettet
Socialt Udviklingscenter (SUS) har, som en del af deres evaluering af projektet, lavet en indledende undersøgelse af, hvordan krisecenterets nuværende gårdhave bliver brugt af beboerne. Undersøgelsen viser, at det i dag ofte er personalet, der tager initiativ til udendørs ophold, samt at børnene og deres mødre typisk beskæftiger sig med hver deres aktiviteter. Målet er, at beboerne efter ombygningen i højere grad selv vil tage initiativ til at bevæge sig ud i gården, og at gårdhaven i højere grad vil stimulere fællesleg og fælles aktiviteter mellem mor og barn samt på tværs af husets beboere.

Sansestimulering, ro og øget sikkerhed
Målet med projektet er at lave en sansestimulerende ombygning af krisecenterets gårdhave, som blandt andet gøres mere grøn og indbydende. Ombygningen er baseret på elementer kendt fra sansehaver, hvor beplantning og indretning skal stimulere sanserne, invitere til aktivitet og sænke stressniveauet.

Inde fra huset bliver adgangen til gårdhaven lettere, når der i forbindelse med projektet bliver lavet en ny skydedør. Foto: Randers Krisecenter

Samtidig etableres en skydedør, der skaber en overgangszone mellem ude og inde og gør det lettere at trække aktiviteter ud i gården. Endelig laves en ny sikret og videoovervåget indgang til krisecenteret for yderligere at styrke sikkerheden for familierne.

Projektet designes i et samarbejde mellem en arkitekt og en landskabsarkitekt, der begge har stor erfaring fra lignende projekter. 

En ramme til at understøtte den sociale indsats
De nye fysiske rammer skal understøtte krisecenterets sociale indsats, der har fokus på at forbedre familiernes livskvalitet, øge deres mulighed for at opnå en selvhjulpen tilværelse og minimere risikoen for et fremtidigt liv med vold.

En sød trækanin står klar til at tage imod børnene i gårdhaven. Foto: Mestertræ

Det nye design har især fokus på at understøtte børnenes sansemæssige udvikling og øge beboernes mentale balance. 

Forandringsfortællinger
Fonden har tidligere støttet anlægsprojekter hos Ringsted, Aabenraa og Svendborg Krisecenter samt Danner i København, men det er første gang, at støtten omfatter systematisk måling af effekt. Projektet følges af SUS, som skal undersøge, hvilken betydning ombygningen har for familiernes brug af gårdhaven og for det pædagogiske arbejde på krisecenteret.

Evalueringsdesignet er inspireret af metoden Most Significant Change (MSC) og er baseret på forandringsfortællinger fra krisecenterets beboere og personale. Resultaterne formidles gennem en erfaringsopsamling, som kan komme andre krisecentre og bosteder til gavn.

Redaktionen afsluttet august 2017

FAKTA

PROJEKT: Renovering af Randers Krisecenters gårdhave og udvikling af et udvendigt aktivitetsrum
ORGANISATION: Randers Krisecenter
OMFANG: Op til 9 kvinder og 16 børn ad gangen
ARKITEKTER: Helle Nebelong (landskab) og Søren Nørgaard
PERIODE: 2017-2018
STØTTE: 1,75 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
SE MERE: Randers Kommune

EVALUERING

Læs mere i evalueringen “Fra flisegård til kaninens eventyrlige have” (SUS, 2018):
Evalueringsrapport

DET SOCIALE INITIATIV

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område over en femårig periode. Initiativet rettede sig mod at få flere udsatte borgere i uddannelse og arbejde, bryde med den negative sociale arv hos børn og unge og forbedre de fysiske rammer for socialt udsatte borgere.

Læs mere om Det sociale initiativ